Přehled chystaných akcí SZO Martagon

   

     Jarní členská schůze2019
   
 

Srdečně vás zveme na jarní členskou schůzi, která se koná v sobotu 30. března 2019 od 9 hodin.

Místo konání: Krajinova posluchárna, 2. patro Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Benátská ul. 2, Praha 2, vchod z Benátské ulice hned za skleníky botanické zahrady

Doprava: metrem trasy B do stanice Karlovo náměstí, odtud tramvají 18 nebo 24 do stanice Botanická zahrada - Na Slupi. Nebo pěšky s Karlova náměstí kolem Faustova domu směrem k Botanické zahradě.

Program:

1) Zahájení a spolkové záležitosti.

2) Zpráva o stavu členské základny.

3) Finanční zpráva za rok 2018.

4) Revizní zpráva za rok 2018.

5) Plán činnosti na rok 2019 (diskuze k plánu a spolkovým záležitostem).

6) Zhlédnutí snímků z fotosoutěže roku 2018

7) Ukázka jarních výsevů s možností omezeného odběru (Vr. Novák).

8) Malá aukce (podle možnosti bude zařazena před přestávkou - po přestávce následuje program s promítáním). 

PŘESTÁVKA − odběr přebytků pěstitelského materiálu od našich členů. Možnost nákupu cibulí lilií od přítele Pavla Nejedla (tato možnost bude před schůzí, po schůzi i v průběhu schůze − některé vybrané lilie budou dány do malé aukce).

9) Promítání s komentářem: Ing. Václav Jošt bude prezentovat téma Pěstování lilií v Československu od počátku do konce. Sortiment vyšlechtěných a pěstovaných odrůd.

10) Otázky a odpovědi k danému tématu, diskuze ke křížení lilií a poznámky k vlastnímu šlechtění.

11) Vyhodnocení fotosoutěže r. 2018.

12) Závěr.

 

Po ukončeni schůze se můžeme přesunout do nedaleké restaurace V Podskalí, kde bude pokračovat neformální setkání.

Vratislav Novák