Přehled chystaných akcí SZO Martagon

 
   Ukončení fungování webových stránek SZO Martagon

    Vážení přátelé,

s lítostí vám musím sdělit, že v nejbližší době ukončí činnost webové stránky SZO Martagon na internetové adrese www.martagon.cz. 

Někteří z vás si jistě pamatují začátky těchto stránek, na počáteční skepsi některých členů spolku a na technické obtíže spojené s jejich tvorbou a provozem. Vše začalo v roce 2004, tedy před 15 lety. Následné roky byly naplněny mravenčí prací nemnohých spolupracovníků. Podařilo se lecos – zveřejňovat zajímavosti ze světa lilií, informovat o činnosti spolku, pro pěstitele a šlechtitele nabízet semena lilií a cibule, umožnit prodej a nákup odborné literatury a zejména vytvořit rozsáhlou fotogalerii, která se postupně rozrostla na více než 13.000 snímků. Na těchto snímcích je dokumentován vývoj sortimentu lilií za poslední dvě desetiletí, šlechtitelské a pěstitelské úspěchy českých liliářů i spolkový život SZO Martagon. 

Bohužel se nepovedlo rekonstruovat podobu našich stránek na odpovídající a dnes běžnou technickou úroveň. Prostředky a znalosti, které jsme měli před 15 lety, stačily na vytvoření, z dnešního hlediska, elementárních stránek, které jsou však dnes nedostatečné a dostupnými prostředky prakticky neudržovatelné. Podle sdělení vedoucích funkcionářů nemůže výbor SZO Martagon uvolnit dostatečné finanční prostředky na modernizaci stránek www.martagon.cz a z toho důvodu jejich vydávání po 15 letech skončí.

Děkuji všem, kteří mi v uplynulých letech pomáhali web martagon tvořit a vyslovuji naději, že se přeci jenom podaří v nějaké podobě jeho funkci obnovit.

Václav Vinčálek