Přehled chystaných akcí SZO Martagon

   
   

     Výroční členská schůze
 

V sobotu dne 13. ledna 2018 od 9:00 hodin se koná výroční členská schůze SZO Martagon.

Místem konání je jako obvykle Krajinova posluchárna v 2. patře Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Benátská ulice 2, Praha 2, vchod do budovy je z Benátské ulice hned za skleníky Botanické zahrady.

Doprava: metrem B do stanice Karlovo náměstí, východ z metra směr Moráň (nyní je výstup označen jako Vyšehradská ulice), dále pěšky asi 5 minut směr Nusle, nebo je možné hned po výstupu z metra využít tramvaje č. 18 nebo 24 do stanice Botanická zahrada - Na Slupi (1. stanice).

Program:

- Úvod,  zahájení,  spolkové zprávy, příprava plánu činnosti.

- Zpráva o stavu členské základny.

- Zpráva o činnosti organizace za rok 2017.

- Zpráva finanční za rok 2017 a plán rozpočtu na rok 2018.

- Přestávka - odebrání semen z burzy pro jarní výsadbu, k odběru bude také
     Rukověť zahrádkáře a přebytky různého pěstitelského materiálu od našich
     členů.

- Předání diplomů a cen z výstav a krátké zhodnocení včetně promítání.

- Slosování anketních lístků a nejoblíbenější lilie za rok 2017.

- Vyhodnoceni fotosoutěže za rok 2017 včetně promítání.

- Diskuse a závěr.

 

Odpoledne pokračuje naše setkání v nedaleké restauraci V Podskalí.

   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 l