Informace o uskutečněných akcích SZO Martagon

   

     Výroční členská schůze
 

V sobotu dne 19. ledna 2019 se ve velké paleontologické posluchárně Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy konala Výroční členská schůze SZO Martagon. O jejím průběhu nemáme v tomto okamžiku žádné podrobnější údaje, snad jen to, že v jejím rámci proběhla poměrně bohatě dotovaná aukce liliových cibulí.

   

     Setkání liliářů 2018
 

V sobotu dne 1. prosince 2018 se v Krajinově posluchárně konalo oblíbené setkání liliářů, někdy nazývané "Promítací den". Koná se vždy v sudém roce a letos opět přineslo řadu zajímavostí o liliích a jejich pěstitelích. Nechyběla bohatá nabídka exkluzivních liliových cibulí o bohaté pohoštění připravené našimi přáteli.

   

     Podzimní členská schůze  2018
    V sobotu dne 20. řijna 2018 se konala podzimní členská schůze. Vedle dalších organizačních záležitostí byl posouzen a přijat návrh na rekonstrukci webových stránek SZO Martagon. Byly předány ceny a diplomy úspěšným pěstitelům, kteří vystavovali své exponáty na letošních výstavách. Po přestávce se uskutečnila burza liliových cibulí. 
   

     Výstava květy Volyně  2018
   Ve dnech dne 4. až 5. srpna 2018 se konal další ročník úspěšné výstavy v Pošumavské tržici a Malé galerii ve Volyni.

     Výstava lilií v Rakovníku 2018
  Ve dnech 6. až 8. července 2018 se uskutečnila výstava lilií s nejdelší tradicí u nás - výstavu lilií v Rakovníku. Video z výstavy, včetně rozhovorů s Jiřím Hlouškem, Vratislavem Novákem a Petrem Šrůtkou, naleznete na adrese https://www.youtube.com/watch?v=1Gko1 kKif4
Podrobnou zprávu o výstavě máme přislíbenou od hlavního pořadatele výstavy - Jiřího Hlouška.

     Výstava lilií na zámku v Čakovicích 2018
  Ve dnech 30. 6 a 1.7.2018 se konala úspěšná výstava lilií v zámku v Čakovicích. Těšíme se, že se nám podaří získat zprávu o výstavě a nějaké fotografie exponátů.
   

     Jarní členská schůze 2018
    V sobotu 7. dubna 2018 se konala v Krajinově posluchárně jarní členská schůze. Významným bodem programu byla přednáška na téma Za květenou Iránu, kterou připravil Ing. Václav Jošt. Přednášku doplnily zajímavé snímky z jeho cesty.

     Výroční členská schůze 2018
 

V sobotu dne 13. ledna 2018 od 9:00 hodin se konala v Krajinově posluchárně Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovyv výroční členská schůze SZO Martagon.

   

     Podzimní členská schůze 2017
 

V sobotu dne 14. října 2017 se konala podzimní členská schůze SZO Martagon.

Místem konání byla Krajinova posluchárna v 2. patře Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Program byl bohatý. Proběhla tradiční aukce liliových cibulí. Bylo možno si zakoupit knihy z knihovny nedávno zesnulého RNDr. Vladimíra Chaloupeckého.

   

     Výstava Květy Volyně 2017
     Ve dnech 5. až 6. srpna 2017 se v Pošumavské tržnici a v Malé galerii uskutečnila výstava Květy Volyně 2017. Podrobnější informace naleznete ve zpravodaji Liliář. Fotografie z výstavy od Pavla Petrlíka jsou ke shlédnutí ve fotogalerii.
   

     Výstava lilií v Rakovníku
 

Výstavu lilií s nejdelší výstavnickou tradicí v Čechách uspořádal SZO Martagon v Rakovníku. Letošní výstava, kterou též podporuje Městský úřad v Rakovníku, byla již 30. v pořadí. Proběhla ve dnech 7. až 9. července 2017 v Rabasově galerii v Rakovníku. 

Video z výstavy, včetně rozhovorů s Tomášem Sehnoutkou a Jiřím Hlouškem, naleznete na adrese https://www.youtube.com/watch?v=f9oW1l-RVM4

 

 

;                                        

 

 

   

     Výstava lilií v Hejnicích
      V římskokatolické bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích na Liberecku se v době Mariánské pouti konala od 2. července 2017 výstava lilií.
   

     Výstava lilií v Praze - Čakovicích
 

V Schoelerově sále na zámku v Praze - Čakovicích uspořádal SZO Martagon tradiční, již 10. výstavu lilií. Výstava se konala v neděli a pondělí 2. a 3. července 2017.

Video z výstavy, včetně rozhovoru s Vratislavem Novákem, naleznete na webové adrese www.cakovice cz v rubrice Fotogalerie & Video

a nebo na adrese https://www.youtube.com/watch?v=u7VWtEiwLnA.

 

                 

   

     Výstava kosatců v Praze - Čakovicích
 

V pondělí a úterý 29. a 30. května 2017 se konala v prostorách klubu seniorů při obecním úřadě v Čakovicích výstava kosatců.

                                                 

   
   
   

     Výroční členská schůze
 

V sobotu 18. února 2017 se uskutečnila v Krajinově posluchárně Přírodovědecké fakulty výroční zimní členské schůze. V úvodní části byly přednesena zpráva o činnosti SZO Martagon za rok 2016, zpráva finanční, plán rozpočtu na rok 2017 a zpráva o stavu členské základny. Byly promítnuty snímky z fotografické soutěže za rok 2016 a vybrán vítězný snímek. Byla vyhodnocena anketa o nejoblíbenější lilie za rok 2016 a vylosovány ceny za dodané anketní lístky. Byly promítnuty snímky nových šlechtění lilií.

   

      Setkání milovníků lilií
 

Na závěr roku 2016, v sobotu 26. listopadu, se uskutečnilo setkání liliářů. O holandských liliových dnech hovořil ing. Václav Jošt. Svoji přednášku doprovodil promítnutím bohaté kolekce nových fotografií.

Rovněž jsme se seznámili s fotografiemi exponátů z většiny výstav pořádaných v roce 2016. O své zkušenosti s pěstováním lilií se podělili přítomní odborníci.

Nechybělo ani  občerstvení se spoustou dobrot a lahůdek, které pro ostatní připravily naše členky – liliářky. Tentokrát ani pánové nezůstali pozadu.

   

     Podzimní členská schůze
 

V sobotu dne 29. 10. 2016  v  9 hodin se konala podzimní členská schůze. Po krátkých spolkových záležitostech byly předneseny zprávy o výstavách a předány ceny a diplomy.V druhé části schůze se uskutečnila tradiční podzimní aukce vzácnějších a mimořádně kvalitních cibulí lilií. V závěru byl promítnut film o exotické zahradě pana Stolaříka.

     Výstava Květy Volyně 2016
     Členové SZO ČZS MARTAGON ve spolupráci s organizací Volyňská kultura vystavovali pozdně kvetoucí lilie, mečíků, růže a další sortiment květin na pouťové výstavě Květy – Volyně 2016. Tato výstava byla již 15. v pořadí a uskutečnila se v Pošumavské tržnici a Malé galerii ve Volyni ve dnech 6. a 7. srpna 2016.
   

     Výstava v Hejnicích
     Od 2. července 2016 se konala v římskokatolické bazilice v Hejnicích na Liberecku v době Mariánské pouti výstava lilií pořádaná obětavými členy SZO Martagon.
   

     Výstava lilií v Rakovníku
     Ve dnech 8. až 10. července 2016 se uskutečnila tradiční výstava lilií v Rabasově galerii v Rakovníku. Zajímavý televizní záznam z této výstavy naleznete na  YouTube: http://www.youtube.com/attribution_link?a=EFpr5p6EyTI&u=/watch%3Fv%3DEDW_Sx2qxu8%26feature%3Dem-share_video_user

     Výstava lilií v Praze Čakovicích
     Již podeváté v řadě se ve dnech 2. a 3. července 2016 konala v Schoellerově sále čakovického zámku výstava lilií pořádaná SZO Martgaon. , kde je pro lilie důstojné prostředí a výstavy se zde stávají tradicí. Sešli se zde jak pravidelní návštěvníci tak i jejich přátelé a další zájemci o krásné květy.
   

     Spolkový den v Praze - Čakovicích
     Obdobně jako v loňském roce se i letos prezentoval SZO Martagon na Spolkovém dnu v Praze - Čakovicích, který se konal 18. června 2016.
   

     Výlet do Botanické zahrady
     17. června 2016 jsme navštívili Botanickou zahradu v Praze – Troji. V minulosti jsme několikrát v této zahradě jako výprava naší organizace už byli. Při návštěvě jsme si připomenuli známá místa. Zda se podaří obnovit dřívější spolupráci mezi SZO Martagon a Trojskou BZ se jěště ukáže.
   

     První výstava narcisů pořádaná SZO Martagon.
     Ve dnech 19. a 20 dubna 2016 se  v prostorách Klubu seniorů při Úřadu městské části Praha - Čakovice uskutečnila první výstava narcisů pořádaná SZO Martagon. Snímky z bohatě obeslané výstavy naleznete ve fotogalerii.
 

 

   Jarní schůze SZO Martagon
     Jarní schůzi se konala v sobotu dne  19. 3. 2016. Byly projednány nutné organizační záležitosti a také plán činnosti na letošní rok. Zájemci mohli získat semena lilií pro letošní výsadbu. Po přestávce se otevřela diskuse o pěstování lilií. Jan Klement promítnul pěkné snímky z výstav a ze své zahrady.  
   

Podzimní členská schůze

 

   Zimní schůze se konala dne 16. ledna 2016. Po zprávě předsedy o aktivitách SZO Martagon v roce 2015 a po nutných organizačních záležitostech byli přítomní seznámení s výsledky soutěže o nejlepší fotografii botanické lilie a o nejlepší snímek na téma Lilie a živočichové. V obou částech zvítězil pan Dušan Pangrác senior. Gartulujeme.

   Během schůze se uskutečnila aukce cibulí, na které byl nabízen mimořádný sortiment martagon hybridů.

   

Podzimní členská schůze

 

   V sobotu dne  24. října 2015 se uskutečnila podzimní schůze SZO Martagon. Tradičně se konala v Krajinově posluchárně Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Program byl bohatý, vrcholem se stala aukce mimořádných cibulí. Paní mgr. Věra Semeráková pořídila na schůzi pár snímků, které si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

   

Výstava Květy - Volyně 2015

 

    Ve dnech 8. a 9. srpna 2015 upořádal SZO MARTAGON spolu s organizací Volyňská kultura) již čtrnáctou pouťovou výstavu Květy – Volyně 2015. Podle dosavadních informací byla výstava úspěšná a těšila se velkému zájmu publika.

   

    Návštěva Gardenparku
     Exkurze členů SZO Martagon do Garden parku v Jenči u Prahy se konala v pátek 12. června 2015. Máme přislíbené fotografie a krátkou informaci.
   

Výstava lilií na zámku v Čakovicích

     Výstava se konala ve dnech  27.  –  28. června 2015. V letošním roce byla instalovaná ve velkém Schoellerově sále, který je po rekonstrukci a slouží jako svatební obřadní místnost. Zastupitelstvo městské části dalo svolení k užití pro výstavní účel. Výstava se tradičně konala ve spolupráci s klubem seniorů a byla již osmá v řadě v Čakovicích.
   

    Výstava lilií v Hejnicích
 

Výstava lilií se konala v římskokatolické bazilice v Hejnicích na Liberecku v době Mariánské pouti od 2. července 2015 až do odkvětu vystavených lilií.

   

Výstava lilií v Rakovníku

     SZO ČZS MARTAGON uspořádal, za podpory Městského úřadu Rakovník, ve dnech 3. až 5. července 2015 výstavu lilií v Rabasově galerii v Rakovníku.
   

    Jarní členská schůze
 

Jarní členská schůze se konala 21. března 2014 tradičně v Krajinově posluchárně Přírodovědecké fakulty UK. Vedle povinných organizačních záležitostí zaujala účastníky odborná přednáška na téma "jiřinky", kterou připravili členové organizace Dagla.

   

    Výroční členská schůze
 

Výroční členská schůze se konala v sobotu 17. ledna 2015 v Krajinově posluchárně Přírodovědecké fakulty UK. Předseda Vratislav Novák přednesl zpráva o činnosti Martagonu za rok 2014 a plán na rok 2015. Za účasti zástupkyně Českého zahrádkářského svazu byla vyhodnocena výstava v Lysé nad Labem a předány ceny. Dále se uskutečnilo losování cen pro účastníky ankety o nejoblíbenější lilie za rok 2014. Byly promítnuty snímky z fotosoutěží a další fotografie. Po schůzi pokračovalo setkání tradičním posezením v nedaleké restauraci.

   
    Setkání liliářů na konci roku 2014
 

Dne 29. listopadu 2014 se v Krajinově posluchárně uskutečnilo druhé setkání liliářů. Podobné setkání proběhlo již v roce 2012 a letos jsme ho pro značný zájem zopakovali. Zprávu o jeho průběhu připravila Eva Kudrnáčová. Je dostupná v rubrice "O liliích" -> "Diskuse a příspěvky" nebo kliknutím zde.

   
    Podzimní členská schůze
 

Za relativně nižší účasti členů se v sobotu dne 18. října 2014 uskutečnila podzimní schůze SZO Martagon. Značnou její část zabraly informace o letošních výstavách lilií, byly rozdělovány ceny a  pamětní listy. Favoritem letošního roku se stal pan Václav Poslední, jehož lilie bodovaly na všech obeslaných výstavách.

V druhé části schůze se uskutečnila oblíbená aukce cibulí, která nepostrádala zajímavé momenty.

   

Výstava Květy - Volyně 2014

 

Tak jako každoročně se i letos uskutečnila v Pošumavské tržnici ve Volyni tradiční výstava Květy - Volyně. Otevřena byla v sobotu 9. a v neděli 10. srpna 2014.

   

Výstava lilií v Rakovníku

 

Tradiční výstava lilií se uskutečnila v Rabasově galerii v Rakovníku ve dnech 4. až 6. července 2014. Požádali jsem Jiřího Hlouška o fotografie a informace o výstavě.

   
   Výstava lilií v Hejnicích
     Výstava lilií v římskokatolické bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích  na Liberecku se konala od středy 2. července 2014.
   

Výstava lilií v Praze - Čakovicích

 

Ve dnech 28. – 29. června 2014 se v prostorách zámku v Praze 9 – Čakovicích uskutečnila výstava lilií, kterou pořádala SZO Martagon. Hlavní organizátor výstavy Vratislav Novák přislíbil napsat několik informací o její úspěšnosti.  

   
    Exkurze do botanické zahrady v Liberci
     V pátek 20. června 2014 se uskutečnila exkurze do Botanické zahrady v Liberci, která je údajně nejstarší botanickou zahradou v České republice.
   
   Jarní členská schůze
     Jarní členská schůze se uskutečnila v sobotu 29. března 2014 v Krajinově posluchárně Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Vedle nutných organizačních a spolkových záležitostí byla na programu zajímavá přednáška dr. Jiřího Žlebčíka o růžích. Pouze nedostatek času způsobil, že jsme se nedozvěděli od odborníka na slovo vzatého o těchto krásných květinách více.
   
   Výroční členská schůze
     V sobotu 18. ledna 2014 se uskutečnila Výroční členská schůze. Popis jejího průběhu naleznete ve zpravodaji Liliář 1/2014. Z oficiální části zvlášť vybíráme: byl zvolen výbor, který bude pracovat ve stejném složení jako dosud.
     Na schůzi bylo odměněno 10 účastníkú ankety o nejoblíbenější lilii za rok 2013.
   
   Podzimní členská schůze
 

V sobotu 19. října 2013 od 9.00 hodin se uskutečnila podzimní členská schůze. Po vyřízení nutných spolkových záležitostí byly předneseny zprávy o výstavách v Čakovicích, Rakovníku, Hejnicích a Volyni. Patroni jednotlivých výstav předali ceny a pamětní listy.

Pro nedostatek času bylo odsunuto vyhlášení vítězů fotosoutěže. Uskuteční se při první schůzi v příštím roce

Během schůze si mohli účastníci vybrat z bohatého sortimentu cibulí lilií. Zvlášť pestrá byla nabídka v tradiční aukci cibulí.

Ve fotogalerii si v nejbližších dnech budete moci prohlédnout snímky ze schůze, které pořídil Petr Hošek.

   
   Fotosoutěže v roce 2013
     Dne 30.9.2013 byl ukončen příjem fotografií do tří kategorií soutěže

1. kategorie  -  Lilie a živočichové.

2. kategorie  -  Nejkrásnější snímek botanické lilie.

3. kategorie  -  Nejlepší foto OT - hybridu.

   Soutěž bude vyhodnocena na podzimní členské schůzi dne 19. 10 2013.

   
   Výstava ve Volyni
 

   Ve dnech 10. a 11. srpna 2013 se konala ve Volyni výstava pozdně kvetoucích lilií, mečíků, jiřin, fuchsií, různých letniček a muškátů. Pořadatelem byli členové SZO MARTAGON ve spolupráci s Kulturním centrem ve Volyni. Požádali jsme Jiřího Kováře o sdělení dalších podrobností.

   
   Výstava v Rakovníku
 

Ve dnech 5. až 7.7.2013 se uskutečnila tradiční výstava lilií, která se již dlouhá léta koná ve výstavní síni Rabasovy galerie v Rakovníku. Je potěšující, že v rámci výstavy se konalo též přátelské setkání liliářů.

Výstavy se zúčastnilo 11 vystavovatelů, kteří dovezli asi 250 lodyh v 80 odrůdách. Návštěvníci i porota se shodli, že nejlepší lilií byla Royal Splendor od Tomáše Sehnoutky.

 Z botanických druhů byla nejlepší Lilium martagon od Ireny Hanzlíčkové. Ocenění získala také směs martagon hybridů od Jiřího Kováře a Port Wine od Jiřího Hlouška a Petra Hoška.

V LA hybridech byl nejlepší Arsenal od Josefa Basíka. Skutečně pěkný byl Red Velvet od Václava Posledního.

Přestože to nejsou lilie, tak cenu poroty získala kolekce Arisaem z Botanické zahrady v Rakovníku.

Podrobnější informace o výstavě naleznete v příštím Liliáři.

Ve fotogalerii v rubrice "Květy na výstavě Rakovník 2013" naleznete již dnes pár hezkých fotografií.

Můžete si též prohlédnout fotografie v rubrice "V rakovnické botanické zahradě 2013". Doporučujeme všem návštěvníkům výstavy lilií, aby příště zavítali i do jmenované botanické zahrady, která byť rozlohou nevelká vlastní množství pozoruhodných rostlin.

   
   Výstava v Hejnicích
     Dne 2.7.2013 byla zahájena výstava lilií v chrámu navštívení Panny Marie
v Hejnicích
. Je potěšující, že tato výstava, nejmladší z výstav pořádaných členy naší organizace, poutá stále více pozornosti a uznání. 
   
   Výstava v Praze - Čakovicích
     Ve dnech 29. - 30. 6. 2013 proběhla výstava lilií ve velkém sále na zámku v Praze - Čakovicích.  Přes obavy, že kvůli letošnímu chladnému a deštivému počasí budou chybět exponáty, se sešla reprezentativní kolekce květů. Budeme se těšit, že organizátoři pro nás zpracují podrobnou informaci.
   
   Návštěvy na zahradách Stáni Skořepové a Jany Pošvecové
 

   V sobotu  22. 6. 2013 se uskutečnila návštěva liliářů na zahradě paní Stáni Skořepové v Městci Králové a v neděli 23.6.2013 na zahradě paní Jany Pošvecová v Chotovinách u Tabora. Zprávu o těchto akcích přineseme později.

   
   Exkurze do Botanické zahrady v Teplicích
     Letos jsme navštívili Botanickou zahradu v Teplicích. Exkurze se uskutečnila v sobotu dne 18. května 2013. Prohlédli jsem si jak nové skleníky tak vzorně udržovanou venkovní expozici. Svým rozsahem je teplická zahrada menší než její pražský protějšek, ale působí přívětivě a návštěvník se v ní dobře cítí. 

   Exkurze měla bohužel dva nedostatky. První se týkal průvodcovské služby - vedení zahrady nedokázalo zajistit průvodce na sobotu - asi drželi šábes. Druhý nedostatek se týkal nás - zájem ze strany členů Martagonu byl malý a počet účastníků zdaleka nedosáhnul počtu hlásících se členů na poslední schůzi, kdy se o zorganizování exkurze rozhodovalo. Škoda.

   
   Vyhodnocení ankety o nejoblíbenější lilie za rok 2012
 

   Ti, kteří odevzdali nebo poslali hlasovací lístky do ankety o nejoblíbenější lilie za rok 2012, se mohli těšit na to, že při výroční členské schůzi 19. ledna 2013 budou mít možnost si vybrat některou z 10 pěkných cen.

   Z 15 podaných lístků tak opět 10 liliářů získalo ve vylosovaném pořadí dárek od Martagonu za účast v anketě. Vyhlášení ankety pro letošní rok připomeneme ještě v Liliáři č.3 - 2013.

   Jak naše hlasování dopadlo: (číslo za odrůdou značí počet hlasů, které lilie dostala.

Asijské hybridy - Red Velvet 2 hl.,   Eurydike 2 hl., ostatní odrůdy po 1 hl., vždy se jednalo o skupinu 1bc , tango hybridy nebo brašmark.

LA hybridy -  Arcachon 3 hl.,  Kentucky 3 hl., otatní odrůdy po 1 hl., např. Hyde Park , Royal Trinity, Red Alert , Samur a další.

Čínské hybridy - Pink Perfection 5 hl.,  White Henryi 2 hl.,  African Queen 2 hl.,  Afričanka  2 hl., a další vždy po 1 hl.

OT hybridy -  Arabesque  4 hl.,  Mistr Job 3 hl., Garden Affaire 2 hl., dále následují po 1hl. Debbie, Elusive, Mister Cas  a další.

Martagon hybridy - Port Wine 5 hl., Brunswiek 2 hl., Claude Shride 2 hl., po 1 hl. Lusher, Zlatice, Jupiter, Suny Morning, Manitoba Fox, Žlutý sem. J.P.

Orientalní hybridy - Muscadet 3 hl., Casa Blanca 2 hl., Dizzy 2 hl., Sumatra 2 hl., Jizerské Ticho 2 hl., a další vždy po 1 hl.

Botanická lilie - Lilium martagon 4 hl., L. henryi 4 hl., L. nepalense 3 hl., L. speciosum var.rubrum 2 hl., L. hansonii 2 hl.

Nejlepší lilie ČR - Evina 4 hl., Marilyn 2 hl., Eurydike 2 hl., Slunce, Mafián, Česká Elita, Zlatá Praha, Tábor, Český krystal, Afričanka po 1 hl.

Vratislav Novák

   
   Vyhodnocení fotosoutěže za rok 2012
 

   Pro nedostatek času na našich setkání došlo k vyhlášení výsledků soutěže o nejúspěšnější snímky až letos v lednu na výroční členské schůzi. Postupně byly promítnuty a komentovány všechny soutěžní snímky. Pak následovalo hlasování o jejich pořadí ve třech vyhlášených kategoriích. Ceny byly předány přímo na místě, nebo byly doručeny následně.

   Pořadí v soutěžích dopadlo takto.

 

Za nejkrásnější snímek lilie a živočichové - získává první cenu paní Jana Pokorná z Vlčic. Jedná se o krásného motýlka Přástevníka kostivalového na květu lilie čínského hybridu.

   Na druhém místě se umístila paní Jana Pošvecová z Tábora s povedeným semenáčem martagon hybridu na kterém sedí zlatohlávek.

 

Za nejkrásnější snímek botanické lilie - první cenu získala s velkým náskokem paní Jana Pošvecová a to za foto Lilium martagon var.album.

   Na druhém místě se umístila paní Eva Kudrnáčová z Náchoda se svou láskou na balkoně Lilium pardalinum a to snímkem s poupaty a pak v rozkvětu.
 

Za nejkrásnější  snímek čínského hybridu - získává první cenu paní Jana Pokorná za pěknou odrůdu Pinkerton, bohatě nakvetlou. Lilie pochází od pana šlechtitele, přítele Břetislava Mičulky.

Pouze rozdílem jednoho hlasu obsadila druhé místo paní pěstitelka Jana Pošvecová. A to opět s novošlechtěním, jedná se o semenáč, který pochází z velice povedené odrůdy čínského hybridu Afričanka. Tato odrůda také pochází od př. B. Mičulky. Snímky ze zahrady J. Pošvecové jsou dílem velkého milovníka přírody, kterým je její syn pan Radek Pošvec.

 

   Účast na naší fotosoutěži je možno říci dobrá. V roce 2012 došlo několik velmi zdařilých snímků i od dalších přátel, jsou to paní Jindra Halašová, Věra Ječná,

Marie Krejčířová, Karolína Macháčková, dále pak př. Jan Klement a Jiří Zelenka.

Některé fotky a to zejména lilie a fauna jsou velice úsměvné. To je pro pohodu při hlasování o úspěšnosti vždy dobrým přínosem a je to hezké. Hlasování a vybírání

nejlepších snímků kolikrát není jednoduchou věcí. Z těchto materiálů, došlých za dobu trvání fotosoutěže, bychom mohli v budoucnu udělat zajímavou podívanou na

některé naší výstavě. Věřím že tato ukázka by se neobešla bez patřičné odezvy návštěvníků. Nejkrásnější snímky mají také své pravidelné zastoupení na stránkách

Liliáře nebo www.martagon.cz . A tak se dále představují ostatním přátelům, kteří je dosud nezhlédli.

         Rád bych na závěr poděkoval všem za účast v naší fotosoutěži a popřál všem přátelům radost z lilií a mnoho pěstitelských úspěchů.

Vratislav Novák

   

   Jarní členská schůze 2013

 

   Jarní členská schůze se konala v sobotu 23. března 2013  na obvyklém místě v Krajinově posluchárně. Pro onemocnění přednášejícího musela být přeorganizována mykologická přednáška. Jiřího Baiere zastoupil Vratislav Novák se svým bratrem a posluchači jejich zajímavou přednášku s povděkem ocenili.

   Bylo potěšující, že se schůze účastnilo hojně návštěvníků o čemž se můžete přesvědčit na sérii fotografií, které už tradičně pořídil Petr Hošek. V nejbližších dnech je uvidíte ve fotogalerii.

   

   Jarní burza cibulí lilií 2013

 

   Přes určité potíže se nakonec jarní burza liliových cibulí v roce 2013 uskutečnila. Byl sice nabízen menší počet odrůd, ale kvalita nabídky byla zachována.

   
   Výroční členská schůze se konala v sobotu 19. ledna 2013 v Krajinově
 

posluchárně Přírodovědecké fakulty UK,  Benátská ul. 2, v Praze 2. V úvodu byly stručně projednány spolkové záležitosti, vyslechli jsme mj. zprávu předsedy o činnosti za minulý rok a plán činnosti na rok 2013.

 

   Byla vyhodnocena anketa o nejoblíbenější lilie roku 2012 a vylosovaní účastníci obdrželi hodnotné ceny.

 

   Ve fotografické soutěži o nejhezčí snímek botanické lilie vyhrála J. Pošvecová se snímkem Lilium martagon var. album. V soutěži o nejlepší fotografii čínského hybridu zvítězila př. Pokorná se snímkem odrůdy Pinkerton. A konečně v soutěži o nejlepší snímek lilie z nějakým živočichem zvítězila rovněž př. Pokorná
s Přástevníkem kostivalovým

        Závěr schůze patřil zajímavé prezentaci rodu Cardiocrinum.
   
   Setkání liliářů dne 8. prosince 2012 se uskutečnilo  v Krajinově posluchárně
     Přírodovědecké fakulty UK. V zajímavém programu jsem mimo jiné sledovali film
   o šlechtění orientálních hybridů Tomáše Sehnoutky a účastnili se podnětné
   diskuse o šupinování, kterou uvedli Jiří Hloušek a Tomáš Sehnoutka. Také jsme
   shlédli film o jiřinkách manželů Čermákových. Nechybělo ani předvánoční pohoštění
   připravené členy (a zejména členkami) Martagonu. Atmosféru setkání vám v krátké
   době připomenou snímky Petra Hoška ve fotogalerii.
   
   Podzimní členská schůze se konala v sobotu 13. října 2012 v 9 hod.  v Krajinově
 

posluchárně (2. patro) Přírodovědecké fakulty UK,  Benátská ul. 2, v Praze 2. Úvod byl věnován spolkovým záležitostem, po kterých následovaly zprávy z výstav a jejich vyhodnocení. Po přestávce se uskutečnila aukce vzácnějších cibulí lilií. Pro nedostatek času nebyly vyhodnoceny fotosoutěže - k tomu dojde na příští schůzi.

   
   Výstava lilií na zámku v Čakovicích proběhla ve dnech 30. června a 1. července
 

2012. Lilie se představily též dne 2. července 2012 na výstavě v Hejnicích v chrámu Navštívení Panny Marie při příležitosti Mariánské pouti. Tradiční výstava lilií se konala ve dnech 6. až 8. července 2012 ve výstavní síni Rabasovy galerie v Rakovníku.

Hlavní organizátoři uvedených výstav přislíbili zpracování informací pro ty z vás, kteří se nemohli z nejrůznějších důvodů přijít podívat osobně.

   
  Exkurze do arboreta v Mělníku se uskutečnila v sobotu dne 16. června 2012.
 

  Areálem nás provedl odborník na slovo vzatý - ing. Jaromír Groušl, profesor na Vyšší odborné škole zemědělské, která je vlastníkem arboreta. Ve vzorně udržovaném objektu se dnes nachází několik stovek dendrologických taxonů, ve valné většině pozoruhodných. Je potěšitelné, že v historickém jádru parku jsou citlivě doplňovány přestárlé a uschlé exempláře a navíc se objekt dále rozšiřuje na přilehlém pozemku. Po prohlídce arboreta jsme si prohlédli ještě zajímavou a rozmanitou školní zahradu.

   Celá akce si zasluhovala mnohem větší pozornost ze strany členů SZO Martagon.
   Jak bylo na webových stránkách slíbeno, všichni účastnící exkurze obdrží k podzimní výsadbě stromek Ginkgo biloba. 

   
   V sobotu dne 31. března 2012 se uskutečnila jarní schůze SZO Martagon. Po
 

nezbytných organizačních záležitostech se rozběhla diskuse o řadě otázek souvisejících s pěstováním lilií, jejich ošetřováním a množením. Zvláštní pozornost vzbudila diskuse o zodpovědnosti za informace zveřejňované v Liliáři. Tradičním obohacením schůze byla bohatá přestávková tombola. Po ní bylo promítnuto množstvé fotografií z různých akcí SZO Martagon - z výstav, ale i ze zahrad našich pěstitelů.

V rubrice "Akce chystané" Vás v nejbližších dnech seznámíme s termíny  připravovaných výstav a dalšími plánovanými akcemi.

   

   Výroční členská schůze 2012 se konala dne 14. ledna 2012 v Krajinově posluchárně

 

   Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Předseda Vratislav Novák přednesl zprávu
   o činnosti v minulém roce a seznámil přítomné s plánem na rok 2012. Po dalších
   spolkových informacích proběhlo losování výherců ankety o
nejoblíbenější lilie za rok
   2011. Zlatým hřebem schůze byla přednáška
doc. RNDr. Jiřího Kolbeka o
  
Vysokohorské květeně Jižní Koreje. Po velice zajímavé přednášce, provázené
   nádhernými snímky z korejské přírody, následovala plodná diskuse. V závěru schůze
   promítnul Tomáš Sehnoutka DVD ze své skleníkové sbírky orientálních hybridů.

   
    Podzimní členská schůze se uskutečnila dne 15. října 2011. Bez nadsázky lze říct
     že se povedla. Hlavní organizátoři letošních výstav informovali o jejich průběhu a
   dekorovali řadu výherců souvisejících soutěží. Předseda Vr. Novák komentoval
   promítání snímků zaslaných členy Martagonu do fotosoutěží
Lilie a živočichové a
   Nejkrásnější snímek botanické lilie.
Všichni účastnící schůze pak vyplněním
   soutěžních lístků určili, že vítězem soutěže Lilie a živočichové se stal J.Zelenka
   se snímkem Evina a modřinka a vítězem soutěže o Nejkrásnější snímek botanické
   lilie se stal R.Pošvec za snímek Lilium wallichianum vypěstovanou J.Pošvecovou.
   Během přestávky byla rozdána bohatě dotovaná tombola a po ní následovala rovněž
   bohatě obeslaná aukce liliových cibulí. Za zvláštní zmínku stojí přednáška P.Šrůtky
   o skladování pylu spojená s návrhem na zřízení banky pylů.
   
    Dne 24. srpna 2011 jsme navštívili sbírky Výzkumného ústavu Silvy Taroucy pro
    krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. Sbírkami genofondu jiřinek nás provedl a
  zasvěcený výklad poskytnul ing. Petr Novák, pracovník uvedeného ústavu. Kdo se
  tentokrát exkurze neúčastnil, může litovat.
   
   6. a 7. srpna 2011 proběhla výstava Květy - Volyně 2011.  Podle sdělení

   organizátorů byly vystaveny pozdně kvetoucí lilie a další rozmanité květiny.
   Připomínáme, že akci propagoval zdařilý plakát Boženy Reisové.

   
   Ve dnech ch 8. až 10. července 2011 se uskutečnila 24. výstava lilií v Rakovníku.
     Výstava byla bohatě obeslaná nádhernými květy. Podrobnou zprávu o výstavě
   naleznete v rubrice O liliích v příspěvku
Zpráva z výstavy lilií Rakovník 2011
   
   Ve dnech 2. a 3. července 2011 se uskutečnila již čtvrtá výstava lilií v Praze -
     Čakovicích, tentokrát již podruhé v prostorách místního zámku. Podrobnější zprávu
   o výstavě, jakož i serii pěkných fotografií J. Zelenky připravíme během několika  
   následujících dnů. První část fotografií naleznete ve fotogalerii v rubrice
"Výstava
    lilií v Čakovicích (přípravy a první návštěvníci)".
  Druhou část naleznete v rubrice
  
"Výstava lilií v Čakovicích (květy)".
   
   2. července 2011 se v barokním chrámu severočeských Hejnic uskutečnila
   výstava lilií. Podrobnou
zprávu připravil Tomáš Sehnoutka.
   
   22. června 2011 se uskutečnila druhá výprava za martagony do Prokopského
     údolí v Praze. Před dvěma lety jsme společně s několika přáteli tuto lokalitu
  navštívili a letos jsme chtěli zjistit, jak se martagonům vede. Zprávu o výpravě
  v krátkém čase připraví Vr. Novák.
   Jarní členská schůze se konala v sobotu dne 26. března 2011. Účast členů i hostů
     byla veliká a program jistě každého zaujal. Po rychle vyřízených spolkových
   záležitostech následovala velice zajímav    D. Pangráce
o skalničkách. O přestávce byla rozdána bohatá tombola a zájemci si
   převzali cibule lilií z jarní burzy. Rovněž se uskutečnila krátká aukce cibulí pana
   V. Tyleho. Schůzi zpestřilo humorné připomenutí blížících se narozenin našeho
   předsedy pana Vratislava Nováka.
     Dění na schůzi fotografoval Petr Hošek. S jeho fotografiemi se můžete seznámit
   ve
fotogalerii.
   
  V sobotu dne 15. ledna 2011 se konala výroční členská schůze SZO Martagon.

 

   Program byl zajímavý a bohatý. Zpráva o činnosti v minulém roce, kterou přednesl
   předseda Vratislav Novák, byla provázena aktivní diskusí přítomných. Během této
   diskuse zaznělo i několik podnětných námětů a připomínek.
     V dalším programu byla vyhodnocena anketa o nejoblíbenější lilii a  vylosovaní
   účastnící byli odměněni hodnotnými cenami. 
     Vedle bohatě dotované tomboly si měli přítomní možnost za symbolickou částku
   zakoupit cibule lilií, které organizaci věnoval ing. Václav Jošt.  V následující aukci
   byly vydraženy unikátní liliové cibule zajímavých odrůd.
     Snímky ze schůze si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
   
   Ke konci září byla ukončena fotosoutěž "Botanické lilie" vyhlášená výborem 
     SZO Martagon. Ke dni 30. září 2010 byl do soutěže zaslán pouze jediný snímek a to
   snímek Lilium ciliatum od Vratislava Nováka. S úspěšným snímkem spolu s dalšími
   fotografiemi od stejného autora se budete moci v krátkém čase seznámit
   ve fotogalerii.
   
   Ke konci září 2010 byl ukončen 2. ročník fotosoutěže o cenu Vratislava Nováka
     na téma "Lilie a živočichové". Soutěžní snímky byly předvedeny na podzimní členské
   schůzi a hlasováním přítomných byl vybrán nejlepší snímek, v tomto případě celá
   serie snímků zlatohlávků od J. Klementa. Výherce byl odměněn pěknými cenami. Vy
   se můžete seznámit se soutěžními snímky ve fotogalerii.
   
   Dne 16. října 2010 se uskutečnila podzimní členská schůze s bohatým programem
     a mimořádně rozsáhle obeslanou aukcí liliových cibulí. Fotografie některých odrůd,
   jejichž cibule byly draženy, si budete v nejbližší době moci prohlédnout ve
   fotogalerii.
   
   Ve dnechh 7. a 8. srpna 2010 se v rámci pouťových oslav konala tradiční výstava
     květin Květy – Volyně 2010. Vystaveny byly pozdně kvetoucí lilie, jiřiny, mečíky,
   fuchsie, kaktusy, sukulenty, bonsaje, orchideje a další květiny.
   
   V sobotu dne 17. července 2010 se uskutečnila exkurze a prohlídka zahrady paní
 

   úspěchy í pohostinnost, se kterou návštěvníky přijala. Zprávu o návštěvě si můžete
   přečíst v rubrice "O liliích", fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

   
   Ve dnech 2. až 4. července 2010 tradiční,
      letos již 24. výstava lilií, kterou pořádal Martagon za podpory Městského úřadu
   Rakovník. Bohatě obeslaná výstava nezůstala nic dlužná předchozím ročníkům.
   
   Ve dnech 28. až 29. června 2010 se konala výstava lilií v prostorách zámku
     též několi druhů botanických lilií. Výstava úspěšně navázala na dva předchozí
   ročníky, které se v již v Čakovicích uskutečnily.
   
   Dne 29. března 2010 se uskutečnila návštěva zahrady Dušana Pangráce
     v Tismicích u Českého Brodu. Uviděli jsme nejenom nádhernou zahradu, ale i
   malé soukromé arboretum s řadou zajímavých stromů a keřů. Podrobnější
   informaci a fotografie z návštěvy uveřejníme později.
   

   Dne 27. března 2010 se konala jarní členská schůze. Byla projednána a schválena   
     finanční zpráva za rok 2009, revizní zpráva a plán rozpočtu na rok 2010. Byl
     sestaven plán činnosti na letošní rok. Ing. Jošt promítnul snímky z cesty po Turecku
     a paní Pošvecová snímky lilií ze své zahrady.
   

   V březnu 2010 se uskutečnila burza semen, do které přispělo celkem 15 pěstitelů z
     Čech, Moravy a Tasmánie. V bohaté a zajímavé nabídce byly stovky porcí ze 179
     křížení.
   

   Dne 16. ledna 2010 se konala výroční členská schůze. Byly projednány spolkové  
     záležitosti a vyhodnocena anketa o nejoblíbenější lilie r. 2009. Proběhla tombola a
     byly vydraženy kalendáře s obrázky lilií, které zhotovila B.Reisová. Uskutečnilo se    
     promítání snímků lilií a proběhla diskuse na různá zajímavá témata..
   

   Dne 17. října 2009 se konala podzimní členská schůze. Byly projednány spolkové  
     záležitosti a rozdány ceny s letošních výstav. Proběhla aukce liliových cibulí a bohatá
     tombola. Pan Rezek promítnul snímky z řady letošních květinových výstav a mimo
     soutěž také fotografie různých živočichů na květech lilií.
   

17. října 2009 byla vyhodnocena fotosoutěž
     o nejkrásnější záběry květu lilie s různými živočichy jako například s denním nebo
     nočním motýlem, se zlatohlávkem, chřestovníčkem či jiný hmyzem, s rosničkou a
   
   

   Ve dnech 8. a 9. srpna 2009 se uskutečnila tradiční výstava Květy Volyně 2009.   
     Pořadatelé přislíbili dodat fotografie z této výstavy. Po jejich dodání si je budete  
     moci prohlédnout ve fotogalerii.
   

   Ve dnech 3. až 5. července 2009

 

    22. výstava lilií. Hlavní tíži se zajištěním této tradiční akce nesli opět manželé
     Jiří a Alexandra Hlouškovi. Pár snímků z prvního dne konání si budete moci
     zanedlouho prohlédnout ve fotogalerii.
   

   Ve dnech 29. a 30.června 2009 se v Klubu seniorů v Čakovicích uskutečnila již
 

   druhá výstava lilií. Snímky z výstavy si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Pro

     zájemce připravil Vratislav Novák exkurzi do své zahrady, kde si všichni mohli mohli
     prohlédnout pěstitelské a šlechtitelské úspěchy jmenovaného.
   

   Dne 3. června 2009 se pod vedením Vratislava Nováka uskutečnila Výprava za
     martagony do Prokopského údolí v Praze. Na několika lokalitách jsme objevili
     více než stovku těchto ušlechtilých rostlin.
   

   Dne 28. března 2009 se konala Jarní členská schůze. Byly projednány spolkové  
   záležitosti. Proběhla aukce liliových cibulí a bohatá tombola. Ing.Václava Jošt
     promítnul snímky ze svých cestt.do Turecka, Lotyšska a Holandska.
   

   Dne 10. ledna 2009 se konala Výroční členská schůze. Byly přednesena zpráva  

     o činnosti v roce 2008 a předběžná zpráva o hospodaření. Proběhla volba výboru
     a revizorů. Byly promítnuty záběry z výstavy v Rakovníku a snímky z výstavy
     ve Volyni. Dr. Hošek promítnul zajímavé mikrosnímky ilustrujících dělení
     buněk a chromozomů v nich.
   

   Dne 18. října 2008 se konala Podzimní členská schůze. Byly předneseny
 

   zprávy o letošních výstavách a úspěšným vystavovatelům byly předány ceny.

 

   Konala se přednáška Ing. P. Šrůtka

     existují“. Schůze byla završena jubilejní 20. aukcí liliových cibulí, velice bohatou 
     a hodnotnou.
   

   Ve dnech 9. až 10. srpna 2008 se konal 7. ročník výstavy KVĚTY – VOLYNĚ
     2008“. Na volyňské radnici bylo možné  shlédnout pozdně kvetoucí lilie,
   
     Snímky z výstavy si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
   

   Ve dnech 4. až 6. července 2008 se konal již 21. ročník výstavy lilií
     v Rakovníku. Bohatě obeslaná výstava se uskutečnila v Heroldově síni 
   
       Snímky z výstavy si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
   

    Ve dnech 24. až 25. června 2008 se uskutečnila první výstava lilií v Čakovicích.
     Snímky z výstavy si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
   

    V sobotu dne 14. června 2008 se uskutečnila další z oblíbených vycházek  

 

    do arboret a parků. Tentokrát jsme navštívili mimořádně bohatý park u zámku

 

    Konopiště. Průvodcem byl Ing. Petr Šrůtka PhD.

   

  Dne 29. března 2008 se konala jarní členská schůze za mimořádně velké účasti 

 

  členů i hostů. Uskutečnila se bohatě dotovaná tombola. Na programu byla

    zajímavá diskuse o výsevech liliových semen a o registraci nových hybridů  
    v  Mezinárodním registru lilií. Funkci pokladníka ve výboru převzala paní
    Halašová.

   Dne 12. ledna 2008 se konala výroční členská schůze. M.j byly na programu   

 

     

    Nováka o lilii bělostné - Lilium candidum.

 

 

   20. října 2007 se uskutečnila podzimní členská schůze s aukcí liliových cibulí.

 

  

 

 

   Ve dnech 11. a 12. srpna 2007 proběhla výstava Květy ve Volyni.

 

   Foto z výstavy

 

 

   Ve dnech 6. až 8. července 2007

 

   bohatě obeslaná 20. jubilejní výstava lilií.

 

   Foto z výstavy

 

 

   28. června 2007 se členové SZO Martagon zúčastnili prohlídky sbírky lilií

 

    v Pražské botanické zahradě. Průvodcem byl odborník z nejpovolanějších -

 

   RNDr. Vladimír Huml, kurátor sbírky.

 

   Foto z prohlídky

 

 

   30. května 2007 se uskutečnila exkurze do zahrady Botanického ústavu ČAV

 

  v Průhonicích.

 

 

  12. května 2007 se uskutečnila exkurze do Arboreta v Kostelci nad Černými

 

   Lesy

 

   Foto z exkurze

 

   17. března 2007 se uskutečnila jarní členská schůze s přednáškou

   Miloše Krupičky o pěstování narcisů. Byly také promítnuty snímky Joe

 

   Hoella, Vladimíra Pernici a Václava Jošta.

 

   Foto z uskutečněné akce

 

 

   13. ledna 2007 se konala Výroční členská schůze s přednáškou

 

   RNDr K.Vereše na téma "Uhlík, nezbytný prvek pro živé organizmy".

 

   Zpráva předsedyy

 

 

   14. října 2006 se uskutečnila podzimní členská schůze s přednáškou 

          

   

 

   kruhem" a s aukcí liliových cibulí

 

 

   Ve dnech 5. a 6. srpna 2006 se uskutečnila výstava Květy - Volyně 2006.

 

   Výstava květin, obrazů a dřevořezeb se konala o volyňské pouti ve

 

   spolupráci s MěKS Volyně.

 

   Zpráva o výstavěě

 

   Foto z výstavy

 

 

   Součástí byla i výstava lilií,

 

   na níž se podílel i SZO Martagon. Tato část výstavy proběhla od

 

   21. července 20066

 

   Zpráva o výstavě

 

 

   Ve dnech 7. - 9. července 2006 se uskutečnila tradiční výstava lilií v

 

   Rabasově galerii v Rakovníku.

 

   Zpráva o výstavě

 

 

   18. května 2006 se uskutečnila exkurze do Pražské botanické

 

    zahrady. Exkurze byla zaměřena především na expozici japonských

 

   dřevitých pivoňek a hajních rostlin. Průvodcem byl pracovník PBZ    

 

   dr. Sekyrka.

 

   Zpráva o exkurzi

 

   Foto z uskutečněné akce

 

 

   13. května 2006 se uskutečnila exkurze do Dendrologické zahrady u

 

   Průhonic.

 

   Zpráva o exkurzi

 

   Foto z uskutečněné akce

 

 

   18. března 2006 - Výroční členská schůze s odbornou přednáškou o

 

   interakcích půdních hub s rostlinami (RNDr. Milan Gründler

 

   z Mikrobiologického ústavu AV ČR)

 

   

   17. prosince 2005 - Členská schůze

 

   s přednáškou ing. Václava Jošta na téma „Letošní výstavy květin v Holandsku“

 

 

   15. října 2005 - Členská schůze

 

   s přednáškou p. Lubomíra Raka „Chráněné rostliny v přírodních reservacích“,

 

   tombolou a aukcí mimořádných liliových cibulí

 

 

   7. srpna 2005 - Výstava lilií - "Květy  - Volyně 2005"

 

   v budově staré radnice na náměstí ve Volyni. Vedle lilií byly vystaveny i

 

   další květiny jako např. mečíky, jiřiny, galtonie, měsíčky aj.

 

   Zpráva o výstavě

 

   Foto z uskutečněné akce

 

 

   8. – 10. července 2005 - Výstava lilií - "Rakovník 2005"

 

   Foto z uskutečněné akce

 

 

   24. března 2005 - Exkurse do Pražské botanické zahrady v Tróji

 

   Průvodcem nám byl Dr. Vladimír Huml, který nás provedl skleníkem 

 

   Fata Morgana.

 

   Foto z uskutečněné akce

 

 

   19. března 2005 - Členská schůze

 

   s přednáškou Dr. Igora Černohorského o dějích na buněčné úrovni.

 

   Foto z uskutečněné akce

 

 

 

 

 

   <<Zpět<<

 

   <<Zpět na hlavní stranu<<