Historie SZO Martagon                                                                                 
   
 

O konkrétním datu založení specializované liliářské organizace Martagon existuje několik verzí. Nejstarší verze praví, že počátkem roku 1962 došlo k za-ložení odboru "Pěstitelů lilií" v květinové sekci Čs. ovocnářského zahrádkářského svazu (dnes ČZS). Jiný údaj uvádí datum 15.9.1964 jako den založení pěstitelského odboru lilií v Praze. Tyto tehdy se formující skupiny pěstitelů květin (lilií) byly určitými předchůdci později založené specializované zájmové organizace ČZS Martagon.

 

V dubnu roku 1967 vychází první číslo klubového zpravodaje Liliář redigované už organizací Martagon. Jednoduchý výtisk o dvou stránkách připravil př. Blaho-slav Vajgent ze Lhoty u Dolních Břežan, jemuž se též připisuje autorství názvu organizace Martagon s odkazem na fakt, že Lilium martagon roste hojně na našem území a přitom je ve světě dostatečně známa.

 

Počáteční stav členské základny v roce 1967 činil 55 členů a přispívajících hostů. V tehdejším adresáři jsou uvedeni liliáři z různých koutů Čech, Moravy a dva ze Slovenska. Velký rozmach zaznamenala členská základna v osmdesátých letech minulého století, kdy bylo v organizaci více než tři sta liliářů. V posledních letech má Martagon přibližně 180-200 členů, z toho několik zahraničních.

 

Martagon se od svého počátku snaží popularizovat lilie pořádáním výstav a informováním o nich jak v Liliáři, tak i na schůzích. V současnosti Martagon pořádá každoročně 4 výstavy lilií: na konci června na zámku v Praze-Čakovicích, začátkem července svoji hlavní výstavu v Rabasově galerii v Rakovníku, současně na severu Čech v barokním kostele Navštívení Panny Marie v Hejnicích během tamní Mariánské pouti a počátkem srpna v době volyňské pouti ve Volyni. Na výstavách jsou pořádány pěstitelské soutěže. Členové Martagonu vystavují své exponáty také na prestižní výstavě ČZS v Lysé nad Labem a dalších výstavách sesterských liliářských organizací. Některým našim členům se podařilo vyšlechtit nové kultivary lilií s velmi dobrými vlastnostmi, které jsou registrovány v Mezi-národním registru lilií RHS (Royal Horticultural Society, UK).

 

Na stránkách Liliáře informuje Martagon své členy 4x ročně o chystaných akcích, úspěchu již konaných akcí a především publikuje odborné články o pěstování lilií. Kromě toho Martagon příležitostně vydává ročenky a jubilejní čísla Liliáře. Z nich asi dosud nejzdařilejší je Liliář č. 4 z listopadu r. 2001 vydaný k 35. výročí Martagonu, který je monotematicky zaměřen na Lilium martagon. Výtisk je bohatě ilustrován nádhernými barevnými fotografiemi a celé číslo sám připravil př. ing. Petr Šrůtka

 

Martagon pořádá každoročně tři členské schůze vždy v sobotu v Praze, kde kromě organizačních věcí zajišťuje pro své členy odborné přednášky, pěstitelské besedy a promítání fotografií lilií pořízených jeho členy. Neodmyslitelnou součástí každé schůze je tombola pěstitelských přebytků. Speciální akcí je podzimní schůze spojená s aukcí (dražbou) vzácnějších cibulí lilií a cibulí mimořádné kvality. Poprvé se konala v r. 1989. V posledním roce přibyla čtvrtá - debatní prosincová schůze. Uvidíme, jaký bude o ni mezi členy zájem.

 

Martagon každoročně pořádá pro své členy zásilkovou burzu semen lilií domácí i zahraniční provenience.

 

Je možno říci, že pěstování lilií má v SZO Martagon dlouhou tradici. Činorodost a zcela dobrovolná aktivita členů vedená výborem za finanční podpory Českého zahrádkářského svazu je srovnatelná s jinými liliářskými organizacemi ve světě.

 

   
     <<Zpět<<
     <<Zpět na hlavní stranu<<