Zajímavé odkazy
   
     Na tomto místě Vás chceme upozornit na některé internetovské stránky, které
      si, podle našeho názoru, zaslouží Vaší pozornost.
   
   Český zahrádkářský svaz se představuje na adrese www.zahradkari.cz
     Stránky obsahují řadu rubrik, mj. :
     - organizační informace o Svazu a jeho územních radách,
     - přehled výstav a zájezdů,
     - nabídku právního a ekonomického poradenství,
     - odkazy na výrobce zahradnických potřeb a na pěstitele,
     - odkazy na různá zájmová sdružení
     - prezentaci časopisů Zahrádkář a Květ.
   
   Pestré stránky má Botanická zahrada Praha na adrese www.botanicka.cz
     Vedle podstatných údajů o organizaci zde naleznete též aktuální informace o 
     právě kvetoucích rostlinách jak ve volných expozicích tak ve skleníku Fata
     Morgana.
   
   Za prohlédnutí stojí i stránky www.kvetenacr.cz. Jsou zde uveřejněny
     charakteristiky a fotografie řady květin. Lilie jsou, bohužel, prezentovány jen
     jediným druhem a to L. martagon.
   
   V širším záběru se prezentuje Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a
     okrasné zahradnictví. na adrese www.vukoz.cz
   
   Severoamerická liliářská společnost NALS se prezentuje na adrese
     www.lilies.org.
   
   Řadu populárních informací o liliích jakož i zprávy o vědeckém zkoumání tohoto
     botanického druhu se můžete dozvědět na stránkách Wageningen University
     and Research Center umístěných na adrese www.liliumbreeding.nl. Pro
     přiblížení - Wageningen je holandské univerzitní městečko ležící pár kilometrů
     západně od Arnhemu.
   
     <<Zpět<<
     <<Zpět na hlavní stranu<<