Poznámka k odrůdě Allegretto

 
   Václav Vinčálek
 

Při probíhající revizi Fotogalerie jsme se trochu podrobněji zabývali odrůdou Allegretto.

Na odlišnost snímků, zaslaných do fotogalerie našimi pěstiteli, a popisem uveřejněným v Mezinárodním registru lilií (ILR), upozornil již před časem pan Stanislav Šupita. Tehdy jsme však neměli přístup k novému vydání Mezinárodního registru (ILR&Ch) a tak jsme nezjistili příčinu rozporného odkazu u fotografií jmenované odrůdy. Nedávno na nesoulad znovu upozornil pan Pavel Petrlík.

Vzhledem k získání přístupu do nového vydání Registru jsme mohli zjistit jak se to s odrůdou Allegretto vlastně má.

 

Odrůda 'Allegretto' je v současném Mezinárodním registru lilií (ILR&Ch) citována dvakrát.

První záznam naleznete v Dodatku číslo 17 k původními ILR, kde je registrována purpurově červená odrůda tohoto jména,Ta byla vyšlechtěna firmou Vletter & Den Haan.

 

Allegretto’ I(a-b/c)

Parentage: unnamed seedling X ‘Marseille’

R: Vletter & Den Haan (1988), G: Vletter & Den Haan,

N: Vletter & Den Haan (1996), REG: Vletter & Den

Haan (1997)

Inside close to strong purplish red (59D), tepal-tips a

little paler; outside close to strong purplish red (59D); a

few small spots and some papillae present; nectaries green

merging into pink; pollen reddish brown; stigma purple.

Tepal-margins slightly ruffled, tips slightly recurved. Lvs

scattered, mid green. Stems 1.25 m, green with dark

stripes and spots, and with c.5-8 fls. Late.

(Fls fade with age.)

 
V Dodatku číslo 4. k ILR&Ch je uváděno znovu jméno Allegretto pro citronově žlutý hybrid vyšlechtěný firmou Columbia Plate. Popiska upozorňuje,že jde o neoprávněné použití již jednou přiděleného jména. 
 

‘Allegretto’

(Columbia-Platte) VIII(b-c/c-d OT)

Parentage unknown

H: Columbia-Platte Lilies I: The Lily Garden,

pre-2011

Inside of tepals lemon-yellow, shading to yellowish

white towards margins and at tips; throat apple-green.

Spots absent; papillae present; nectaries apple-green;

pollen dark brown; stigma purple. Fls scented; tepals

of medium length to long and of medium width to

broad, margins strongly ruffled, tips strongly recurved.

Stems 1.8m or more, dark green. Late July to early Aug.

Unacceptable name (ICNCP, 2009: Art. 30.1), this

epithet having already been established for an Asiatic

lily registered by Vletter en den Haan. It is

recommended that whenever this epithet is used the

raiser’s name be cited, to minimize the potential

confusion between the two cultivars (ICNCP, 2009:

Art. 30.5).

 

Z tohoto plyne, že lilie na všech dosud uvedených snímcích v naší fotogalerii patří hybridům s neoprávněně používaným jménem.

 
 
 
   
 

 

   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

     <<Zpět<<
     <<Zpět na hlavní stranu<<