Augustine Henry

 

Václav Vinčálek

 

Augustine Henry se narodil 2. července 1857 v Dundee ve Skotsku jako syn Bernarda Henryho, obchodníka se lnem, a jeho manželky Mary, rozené McManee. Krátce po narození se rodina odstěhovala do Cookstown v hrabství Tyrone v Irsku.  Henry nejprve studoval na Cookstown Academy. V bakalářském studiu pokračoval na Queens College Galway, v magisterském studiu na Queens College v Belfastu. V Edinburghu studoval medicínu a záhy získal doktorát. V té době se také seznámil se sirem Robertem Hartem, který mu doporučil, aby vstoupil do řad Královské celní správy (Imperial Customs Service) v Číně. Toto rozhodnutí výrazně ovlivnilo další životní dráhu Augustine Henryho.

 

V roce 1881 nastoupil k Imperial Customs Service v Šanghaji jako celní asistent a lékař. Před tím však intenzivně studoval čínštinu. V roce 1882 byl vyslán do vzdáleného města Yichang (Ichanh) v provincii Hubei ve střední Číně, aby zkoumal rostliny používané v čínské medicíně. Působil také v Hupeh, Szechuan, Simao (Yunnan), Mengsi a Formosa (Tchaj-wan). Během svého pobytu v Yichang a v jiných částech Číny sbíral vzorky rostlin a semena, z nichž mnohé byly do té doby neznámé. Do Kew Gardens poslal přes 15 000 suchých exemplářů a semen a také 500 živých rostlin.  Řada z nich se později stala oblíbenými zahradními rostlinami.

 

V 1888 publikoval v Journal of the Royal Asiatic Societyasopis královské asijské společnosti) seznam čínských rostlin. Henry poskytnul cenné instrukce sběrateli rostlin Ernest Wilsonovi o tom, kde sbírat Davidia involucrata, původně objevenou francouzským misionářem, knězem Père Armand Davidem.

 

Později se během své čínské kariéry věnoval studiu práv a stal se členem The Honourable Society of the Middle Temple. Do výslužby odešel s hodností Mandarin. V té době byl tímto titulem označován vysoký státní úředník, který úspěšně prošel přísnými státními zkouškami. 

 

Po návratu do Evropy strávil nějaký čas prací na vlastních introdukcích v Královské botanické zahradě v Kew.

 

Do roku 1896 bylo v jím sebraných vzorcích identifikováno 25 nových rodů a 500 nových druhů.

Sám z nich pojmenoval 19, včetně Aconitum hemsleyanum (oměj) po William Botting Hemsleyovi z Kew.

 

V roce 1900 odešel Augustine Henry studovat do Francie na French National School of Forestry (Francouzská národní lesnická škola) v Nancy. V letech 1907 - 1913 se spolu s Henrym Johnem Elwesem stal spoluautorem sedmisvazkového díla Trees of Great Britain and Ireland  (Stromy Velké Británie a Irska. Jeho příspěvek byl jedinečný, neboť vytvořil systém určování rostlin vycházející z charakteru listů, větviček a poupat při absenci plodů a květů. V roce 1907 se podílel na zřízení Katedry lesnictví na Cambridgeské univerzitě, na které působil až do roku 1913.

 

Byl uznávanou vědeckou autoritou oceněnou členstvím v učených společnostech Belgie, Československa, Finska, Francie a Polska. V 1929 mu Botanický ústav v Pekingu dedikoval druhý svazek Icones plantarum Sinicarum, sbírku kreseb čínských rostlin.

 

Henry se též zajímal o dění v uměleckém světě, konkrétně o secesi (Arts and Crafts movement) a keltské obrození (Celtic Revival).

 

Augustine Henry se v roce 1908 oženil s Alicíi Bruntonovou. Jejich manželství zůstalo bezdětné. Zemřel  23. března 1930.

 

Na počest jeho zásluh o botaniku byly po Augustine Henrym pojmenovány následující rostliny:

Aconuitum henryi

Clematis henryi

Emmenopterys henryi

Lilium henryi

Lonicera henryi

Pathenocissus henryana

Rhododendron augustinii

Saruma henryi

Tilia henryana

Viburnum henryi

 

 

Lit.:

https: https://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_Henry

https://en.wikipedia.org/wiki/Mandarin_(bureaucrat)

http://arnoldia.arboretum.harvard.edu/pdf/articles/1983-43-1-augustine-henry-and-the-exploration-of-the-chinese-flora.pdf

http://www.askaboutireland.ie/reading-room/life-society/science-technology/irish-scientists/henry-augustine/

 

 

<<Zpět na hlavní stranu<<