RNDr. Vladimír Chaloupecký, CSc.
 
 

Vladimír Chaloupecký patřil ke skupině liliářů, která se v dobách rozvíjejícího se zájmu o lilie nespokojila pouze s obstaráváním nových odrůd lilií. Tito odborníci se zasloužili o šíření důležitých informací o botanických vlastnostech lilií, o systematice třídění lilií, prostě podporovali hlubší poznání tohoto pestrého a krásného rostlinného rodu. Avšak nejenom jeho. Profesionální znalosti Vladimíra Chaloupeckého byly rozsáhlé. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy se zaměřením na mikrobiologii. V tomto oboru  absolvoval i vědeckou aspiranturu. Řadu let pracoval v Mikrobiologickém ústavu Lékařské fakulty UK. Spolu s dalšími nadšenci založil Odbor pro pěstování okrasných rostlin při Zahrádkářském svazu, ze kterého se později vydělilo několik odborných organizací, mimo jiné i SZO Martagon. Měl i rozsáhlé kontakty se specialisty na lilie po celém světě.

 

Vladimír Chaloupecký se zajímal o botanické lilie. Jeho sbírka fotografií přírodních druhů byla základem rubriky Botanické lilie ve fotogalerii na našem webu. Své znalosti o liliích zúročil i v literatuře. S jeho statěmi o liliích se můžete setkat v řadě publikací. Známá je jeho popularizační práce Lilie v zahradách, kterou vydal Český ovocnářský a zahrádkářský svaz, nebo část o liliích ve Vaňkově knize Tulipány a ostatní cibulové květiny. Svými zajímavými postřehy obohacoval mnoho let i naše webové stránky.

 

Za podporu lilářského hnutí a za obětavou práci pro něj mu v roce 1968 bylo uděleno Čestné členství SZO Martagon.

 

S RNDr. Vladimírem Chaloupeckým, CSc. odešel vzácný přítel a významný představitel liliářského hnutí. Budeme na něj dlouho s úctou vzpomínat. 

 

 

 

 

   <<Zpět<<

 

   <<Zpět na hlavní stranu<<