Z archivu písemností dr. Chaloupeckého

      Václav Vinčálek
   
 

   RNDr. Vladimír Chaloupecký, CSc. je nám znám především jako odborník na botanické lilie. Už méně jsme věděli o jeho znalostech irisů, skalniček, orchidejí, ale také o jeho vášni akvaristické. O tom všem vypovídají i drobnosti nalezené v jeho knihovně. Jde mimo jiné o korespondenci s mnoha zahraničními odborníky. Například vánoční a novoroční gratulace od Horsta Georgiho je doplněna fotografiemi tetraploidního aureliánu, žlutavé pleionky či Lilium rubellum. Doprovodný textu ukazuje, že gratulant má také dobrou povědomost o české a moravské liliářské scéně, neboť se zmiňuje o dr. Verešovi, K. Braunovi, D. Fišerové a P. Nejedlovi.

 

V knihovně nechybí ani korespondence s Joe Hoellem, tasmánském liliáři s českými kořeny. V dopise z března 1998 Joe H. avizuje svoji zásilku cibulí a semen orientálních hybridů a orienpetů, aby si dr. Chaloupecký mohl nahradit ztráty na liliích způsobené tehdejšími mrazy. Nechybějí ani fotografie semenáčů z produkce J. Hoella.

 

Velmi zajímavý je separát z časopisu The New Plantsman z června 1994 dedikovaný V. Chaloupeckému, ve kterém Erich Pasche spolu s Helmutem Kernodorffem oznamují nález nového botanického druhu Crocus Mathewii pojmenovaném po autorovi monografie o krokusech Brianovi Mathewovi. Článek s popisem druhu je doplněn kolorovanou kresbou od Pauliny M. Dean.

 

S Erichem Paschem zřejmě pojil Vl. Chaloupeckého zájem i o další botanické rody. Svědčí o tom separát z neurčeného časopisu s názvem “Über eineige Crocus- und Iris–Arten Anatoliens", ve kterém je popsána a vyfotografována řada druhů krokusů a irisů vyskytujících se v Turecku, a další separát s článkem „Die Gattunmg Sternbergia im Vergleich, unter besonderer Berücksichtigung der wiederentdeckten Sternbergia schubertii Schenk" . V něm vedle nádherných fotografií nalezneme upozornění na skutečnost, že botanické jméno Sternbergia zvolili autoři druhového popisu Waldstein & Kitaibel  na počest českého botanika hraběte Kašpara Maria ze Šternberku, duchovního, paleontologa a spoluzakladatele Národního muzea v Praze. (V zmíněném separátu uvádějí autoři chybně křestní jménu hraběte Šternberka – místo Kašpar Maria uvádějí nesprávně Kašpar Moritz).

 

V knihovně Dr. Chaloupeckého se nachází také separát z American Journal of Botany, ve kterém autor Robert N. Stewart analyzuje chromozomy botanických lilií. U dvojic chromozomů sleduje jejich morfologii, řadí je podle velikosti každého chromozomu v dvojici a následně hledá blízkost v uspořádání dvojic u jednotlivých liliových druhů. Podle toho usuzuje na vzájemnou blízkost botanických druhů lilií.

 

Pečlivost s jakou dr. Chaloupecký připravoval svá literární díla ilustruje rozsáhlá rukopisná tabulka shrnující vlastnosti všech botanických lilií, ale též vlastnosti řady tehdy známých hybridů. V rukopisu na arších o formátu A3 jsou seřazeny údaje o botanickém zařazení každé lilie, charakteristických znacích jako je výška rostliny, barva a tvar listů, barva, velikost a postavení květů, vlastnostech semene, tvaru cibule, ale také o vlastnostech vhodného stanoviště pro pěstování. Je pravděpodobné, že zmíněný rukopis byl podkladem pro podobnou tabulku v knize Tulipány a ostatní cibuloviny, kde se dr. Chaloupecký autorsky podílel na části věnované liliím.

 

Velmi pozoruhodnou raritou jsou dopisy od Leslie Woodrifa z roku 1988 a 1989, ve kterých jeden z nejznámějších světových šlechtitelů mj. popisuje svou práci s japonskými liliemi. Zajímavá je zmínka, jak v roce 1974 poslal do Holandska svůj hybrid Star Gazer, od kterého holandští producenti během následujících 15 let vyprodukovali 20 milionů cibulí.

 

S jakou zodpovědností přistupoval náš spolek k hodnocení exponátů na výstavách ukazuje dopis na hlavičkovém papíru SZO Martagon ze srpna 1983, ve kterém výbor jmenuje dr. Chaloupeckého akreditovaným porotcem pro soutěže lilií. A současně ho jmenuje instruktorem pro školení dalších porotců. 

 

Mezi nalezenými fotografiemi je i snímek od neznámého autora z výstavy v Rakovníku v roce 1994, na kterém je zachycen dr. Chaloupecký s dr. Verešem. Reprodukcí tohoto snímku uzavíráme náš příspěvek, ve kterém jsme chtěli připomenout osobu dr. Chaloupeckého