Petr Hošek tvoří polyploidní lilie
   
   
   
 

     Dr. Petr Hošek nám tentokrát přibližuje svět polyploidie. Následující snímky s komentářem ilustrují současné úsilí šlechtitelů lilií o získání polyploidních odrůd, ba dokonce o vytvoření polyploidních druhů. 

   
   
 

 1. Buňky lilií s obarvenými jádry.V preparátu je několik buněk v různých fázích dělení.V klidové fázi jsou chromozómy jako nitky smotané v klubíčku a vidíme jen kulovité jádro. Preparáty jsou barvené methylenovou modří. 

   
 
   
   
  2. Metafáze - chromozómy se spiralizují - dlouhé nitky se smotají a vytvoří dobře patrná tělíska, ta se srovnají do rovníkové roviny a podélně se rozštěpí, takže z každého chromozómu vzniknou dva identické chromozómy dceřinné. Chvíli je tedy v buňce dvojnásobný počet chromozomů.
   
 
   
   
  3. Ke dvěma pólům buňky je přitahována vždy jedna původní polovina - dceřinný chromozóm. Počet chromozómů zůstane zase původní ( 24 - 48 - 2 x 24) .Mikrotubuly - jakési hadičky, kterými jsou chromozómy přitahovány k pólům, v tomto případě nejsou vidět.
   
 
   
   
  4. U pólů se chromozómy opět smotají do klubíčka a buňka se uprostřed rozdělí přepážkou (ta při použitém způsobu barvení preparátů methylenové modři není vidět). Tak vzniknou dvě dceřinné buňky.
   
 
   
   
  5. Dobře viditelné buňky s jádry, uprostřed patrná fáze dělení před dokončením.
   
 
   
   
  6. Metafáze ovlivněná kolchicinem, (oryzalinem).Vyblokují se mikrotubuly a chromozómy se nemohou rozdělit do dvou dceřinných buněk. To je princip vzniku tetraploidních buněk.
   
 
   
   
  7. Chromozómy se podélně rozštěpí, zdvojnásobí se jejich počet, ale z jedné buňky vznikne zase jenom jedna buňka s dvojnásobným počtem chromozómů. Na snímku je vidět jednotlivé chromozómy, které se při použití kolchicinu nebo orizalinu uspořádají tak, že je lze dobře spočítat.
   
 
                 
 

                                                                                                                                                                                           

  Petr Hošek
   
   
   
   
     <<Zpět<<
     <<Zpět na hlavní stranu<<