Další publikace z knihovny dr. Chaloupeckého

 

  

 

V posledních dnech jsem obdržel další publikace z knihovny dr. Chaloupeckého. Vzhledem ke snaze neztrácet čas poměrně zdlouhavým zařazováním nových položek do dříve zveřejněného nabídkového seznamu volím tento způsob nabídky.

 

Ve řadě případů jde o strojem psané texty, někdy o autorovy rukopisy, někdy o překlady z nejrůznějších knih a periodik. Vesměs jde o cenné připomínky minulých let.

 

Vedle takových textů jsou v nabídce i zajímavá periodika. 

 

Speciální oddíl tvoří korespondence dr. Chaloupeckého s různými osobnostmi z celého světa.

 

Svůj zájem o nabízené položky můžete zasílat na internetovou adresu vaclav.vincalek@martagon.cz.

 

 

Vladimír Chaloupecký - Lilie v Československu

Několikastránkový strojopis z roku 1970 (patrně pro NALS) spolu s průvodním dopisem pro prof. Slate. Článek je v češtině a také v angličtině.

   
   
 

Vladimír Chaloupecký  a Miroslav Dvořák- Stručný přehled lilií

Osmistránková publikace z roku 1964, vydaná skupinou pěstitelů lilií květinářského odboru.

   
   
 

Vladimír Chaloupecký - What pollinates lilies?

Několikastránkový strojopis z roku 1966 pro NALS spolu s průvodním dopisem pro dr. Leighta. Článek je v angličtině.

   
   
 

Vladimír Chaloupecký (?) - Lilie

Velmi zajímavý a rozsáhlý strojopis na mnoha desítkách stránek o botanických liliích, hybridech, pěstování, šlechtění. Článek je doplněn strojopisnými a rukopisnými tabulkami popisujícími vlastnosti a nároky jednotlivých druhů a odrůd. Chybí úvodní stránka, takže se nepodařilo zjistit, zda se jedná o původní dílo dr.Chaloupeckého nebo o překlad. 

   
   
 

Auckland Lily Society

Baliček bulletinu a zpravodajů liliářské společnosti s Nového Zélandu. Sešity jsou z šedesátách a sedmdesátých let minulého století.

   
   
 

Rhododendrony

Složka strojopisů s překlady řady článků z různých odborných publikací. Jedna ucelená část obsahuje překlad "Manual of Cultivated Trees and Shrubs" (48 stran), jiná kompletní "Abecední seznam rodů a druhů rhododendronů" (32 stran).

   
   
 

Tulipány, narcisy a další rostliny

Osm složek strojopisů s překlady řady článků o tulipánech, narcisech a mnoha dalších rodech. 

   
   
 

Liliář

Ormigem rozmnožovaná historická čísla zpravodaje SZO Martagon ze srpna 1968 a května 1971

   
   
 

Liliářské zprávy

Řada svazků zpráv vydávaných brněnskými liliáři. Balík obsahuje neobvyklá, strojem šitá čísla z let 1968 až 1971. V čísle z prosince 1969 je uveřejněn článek dr. Chaloupeckého o 4. mezinárodní konferenci o liliích ve Velké Britanii, které se autor osobně účastnil.

 

 

   
 

Korespondence dr. Chaloupeckého

Svazek dopisů s osobnostmi z botanického světa¨

   
   
 

Edward McRae: Lily Disease Handbook

Brožura z pera předního světového liliáře shrnující poznatky o chorobách lilií a jejich léčení.