Fracis Kingdon Ward - Lilium wardii

 

Otakar Wirth

 

Botanický druh lilií – Lilium wardii je pojmenován na počest anglického přírodovědce, cestovatele, sběratele rostlin a autora mnoha knih Francise Kingdona Warda. Jak dále uvidíme, procestoval tento svérázný muž řadu zejména asijských lokalit. Jejich pojmenování a transkripce jmen se během let měnila, někdy i několikanásobně. V našem článku se snažíme zachovat místní jména a jejich anglickou transkripci tak, jak je Kingdon Ward používal ve svých dílech, nebo jak je používali jeho životopisci. Porovnání s dneškem najde čtenář, pro některé případy, v literárních odkazech na konci příspěvku.

 

Francis Kingdon Ward se narodil 6. listopadu 1885 v Manchesteru.

Jeho otcem byl Harry Marshall Ward, který studoval botaniku u Tomáše Henryho Huxleyho v Kensingtonu, pak na Owen College Manchester, a nakonec na Christ College Cambridge. V letech 1880 až 1882 pracoval pro britskou vládu na Srí Lance, kde studoval rzivost kávovníků (Hemileia vastatrix) ničící místní kávové plantáže. Ze Srí Lanky se vrátil do Owen College, nejprve jako asistent, později jako profesor. V roce 1895 se stal profesorem na univerzitě v Cambridge.

 

Matkou Francise byla Selina Mary Kingdon, pocházející ze zámožné rodiny výrobců krajek v Exeteru. Její jméno s doplněnou pomlčkou použil Francis jako své prostřední jméno.

 

F.K. Ward publikoval většinu svých knih pod jménem Frank Kingdon-Ward. V literatuře se tak můžete setkat jak s jeho původním jménem, tak se jménem Frank Kingdon-Ward.

 

U jeho otce, který byl mj. členem Linnaeovské společnosti (Linnaean society) a Královské zahradnické společnosti (Royal Horticultural Society), se čas od času scházeli vědci a cestovatelé. Během jedné z těchto návštěv uslyšel mladý Francis větu, která se mu zaryla do paměti a ovlivnila celý jeho život: „Za Brahmaputrou jsou místa, na která nikdy bílý muž nevstoupil“.

 

Rodina Wardů patřila k tzv. střední třídě, takže si mohla dovolit poskytnout Frankovi dobré vzdělání, ale v žádném případě nebyli bohatí. Nejprve navštěvoval školku, jakousi přípravku pro uznávanou školu Sv. Pavla (St. Paul´s school), později pokračoval ve studiu v této škole. V roce 1904 začal studovat na Christ's College v Cambridge. Když mu v roce 1906 zemřel otec, byl nucen studia urychleně dokončit. Úspěšně složil závěrečné zkoušky a na doporučení rodinného přítele odplul do Singapuru pracovat jako učitel ve veřejné škole. Toto zaměstnání ho příliš neuspokojovalo, a proto v roce 1910 přivítal nabídku účastnit se americké zoologické expedice podporované vévodou z Bedfordu.

 

Tím se nastartovala jeho dobrodružná životní pouť cestovatele, sběratele, lovce a spisovatele.

 

Podle dostupných pramenů byl F.K. Ward neposedné dítě. Již v roce 1890, tedy ve věku 4 let, byl „vyloučen“ ze školky jako původce „velkého veselí“. Dnes by prý mohl být diagnostikován jako mládenec s bipolární poruchou nebo Aspergerovským syndromem (porucha autistického spektra).

 

Během života zorganizoval více než dvě desítky výprav do exotických končin, při kterých především sbíral nové druhy rostlin. Na rozdíl od řady jiných cestovatelů a botaniků podřizoval své sběry komerčním účelům. To proto, že, jak jsme se již dříve zmínily, nepocházel z bohaté rodiny, která by mohla krýt ze svého jmění Frankovy cestovatelské záliby. A ani honoráře za 25 vydaných knih a za nespočet časopiseckých článků na tyto účely nestačily.

Pokoušel se i o podnikání - v Anglii založil firmu, která měla pěstovat a na trh dodávat nové rostlinné druhy jím objevené a sebrané v zahraničí. Kvůli špatnému řízení podniku však firma zkrachovala.

 

Francis Kingdon Ward se však nezabýval pouze cestováním a sběrem nových exemplářů rostlin. Trávil značnou část svého času a energie antropologickým studiem. Alespoň třetina jeho literárních prací se zaměřuje na lidi, náboženství a společenské poměry v místech, která navštívil.

 

Kromě profesionální činnosti botanika sloužil v roce 1930 také jako špion pro Britskou Indii. V roce 1935 byl Kingdon Ward zatčen Tibeťany poté, co přešel průsmykem Sela do Tawangu v oblasti Aranuchal Pradesh), přesto, že mu tibetské orgány odmítly dát souhlas ke vstupu. Tibeťané protestovali proti tomuto porušení svých hranice u britské mise. Kingdon-Ward byl sice propuštěn, ale tento incident vedl Brity, aby prošetřili vedení hranice. Bylo zjištěno, že celý Tawang byl postoupen Britské Indii podle Úmluvy, kterou v Simle uzavřeli v roce 1914 Velká Britanie s Činou a Tibetem.

 

Byl dvakrát ženatý. Jeho první manželkou byla Florinda Norman-Thomsonová, se kterou se oženil 11. dubna 1923 a rozvedl v roce 1937. Druhou manželkou se 12. listopadu 1947 stala Jean Macklin. Jména obou těchto žen jsou spjata i s botanikou – po první s nich je pojmenována Kingdom Wardem nalezená prvosenka Primula Florindae. Po druhé z nich je pojmenována lilie Lilium mackliniae, kterou K.F. Ward nelezl společně se svoji budoucí ženou v Manipure v roce 1946.

 

Francis Kingdon Ward zemřel 8. dubna 1958 ve věku 72 let. Byl pohřben na hřbitově v Grantchesteru v hrabství Cambridge.

 

Odkaz Francis Kingdon Warda žije v mnoha rostlinných druzích, které jeho přičiněním byly zavedeny do evropských zahrad, jako je Rhododendron wardii, R. imperator, Meconopsis betonicifolia, Primula Florindae, P. alpicola, Gaultheria wardii, Acer sikkimense, Lilium wardii, Lilium mackliniae.

 

Z jeho dalších životních peripetií jmenujme alepoň některé:

 

Po zmíněné expedici s vévodou z Bedfordu, při ní objevuje nový druh rejsků a myší a také sbírá herbářové exempláře, podniká v roce 1911 první vlastní výpravu do Yunnanu /4/. Z ní se vrací s asi 200 exempláři rostlinných druhů včetně 22 druhy dosud nepopsanými.

 

V tomtéž roce se stává členem Královské geografické společnosti a Linnaeovy společnosti (Linnaen society).

 

V následujícím roce 1912 se vrací do Anglie, absolvuje několik přednášek, ale také podniká horolezecké výpravy do švýcarských a italských Alp.

 

V roce 1913 podniká další, již třetí expedici do Yunnanu a také do Tibetu. V roce 1814 následuje výprava do Barmy /5/. Zde se dozvídá o vypuknutí 1. světové války. Vydává se do pevnosti Hertz (Fort Hertz) a v prosinci 1914 se stává druhým poručíkem indické pěchoty.

 

V roce 1915, již jako kapitán, je poslán do Mezopotamie (dnešního Iráku). Od Královské geologické společností dostává prostředky na průzkum Cuthbert Peek.

 

V roce 1919 jede do severní Barmy. V roce 1920 se vrací do Anglie a stává se společníkem v podniku usilujícím o pěstování jím sebraných exotických rostlin.

 

V letech 1921 a 1922 uskutečňuje další výpravy do Yuananu a Tibetu.

 

V roce 1924 s lordem Cawdorem odjíždí do Tsango /6/, /7/. Navštěvuje oblast vodopádů a přiváží s sebou množství rostlin, včetně asi 75 druhů rododendronů.

 

V roce 1926 dostává od Nadace Perci Sladena /8/ prostředky na výpravu do severní Barmy a Assamu /9/

 

V roce 1927 odjíždí do USA a setkává se s presidentem Rooseveltem.

 

V roce 1928 dostává od Nadace Perci Sladena další prostředky, tentokrát na výpravu do indického pohoří Assam Mishmi /10/.

 

V roce 1928 se vydává do Barmy a Indočíny.

 

V roce 1930 jede do severní Barmy.

 

V letech 1933 a 1935 opakovaně navštěvuje Assam a Tibet

 

V roce 1937 cestuje po Severní Barmě a Tibetu.

 

V následujícím roce 1938 navštěvuje Assam a znovu Severní Barmu.

 

V roce 1942 cestuje přes Afriku, Blízký východ, Indii a Singapur do Thajska. Od ministerstva obrany dostává úkol najít únikové cesty v případě japonské invaze.

 

V prvním poválečném roce 1946 podniká výpravu do Assam, Khasia Hills /11/.

 

V letech 1948 až 1950 absolvuje další tři výpravy do Assam, East Manipur /12/, Mishmi Hills a do Tibetu.

 

V roce 1953 se vydává do Severní Barmy.

 

A konečně v roce 1956 cestuje do západní části střední Barmy (Chin Hills, Mount Victoria).

 

 

Literataura

 

/1/ https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Kingdon-Ward

 

/2/ http://www.french4tots.co.uk/kingdon-ward/index.php

 

/3/ https://www.plantexplorers.com/explorers/biographies/kingdon-ward/frank-kingdon-ward.htm

 

/4/ https://en.wikipedia.org/wiki/Tawang_district

 

/5/ Tawang je nejmenší oblast z 16 administrativních částí Arunachal Pradesh na severovýchodu India. Po anexi Tibetu se stala tato oblast předmětem vážných sporů mezi Indií a Čínou.

https://en.wikipedia.org/wiki/Arunachal_Pradesh

 

/6/ Jün-nan je hornatá provincie na jihu Čínské lidové republiky. Severozápadní část je historickou částí Tibetu. Provincií protékají tři z největších asijských řek - Dlouhá řeka, Salwin a Mekong. Oblast byla v roce 2003 zapsána na seznam světového dědictví UNESCO jako Chráněná oblast Tří paralelních řek.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jün-nan

 

/7/ Myanmar či Barma (česky také Myanma, oficiálním názvem Svazová republika Myanmar) je jedna ze zemí jihovýchodní Asie. Nachází se na západní straně poloostrova Zadní Indie při pobřeží Bengálského zálivu a Andamanského moře v Indickém oceánu. Roku 1866 byla Barma připojena jako provincie k Britské Indii, v roce 1937 se stala britskou korunní kolonií. Úsilí o získání samostatnosti bylo završeno oficiální dohodou s vládou Velké Británie. Barmská nezávislost byla vyhlášena 4. ledna 1948. Následovalo období politické nestability, které do jisté míry trvá dodnes./

https://cs.wikipedia.org/wiki/Myanmar

 

/8/ Ü tsang (také Tsang Ü) je jednou ze čtyř tradičních provincií Tibetu. Rozkládá se na jihu střední části Tibetu na rozvodí řeky Brahmaputra. Historicky je tvořen částmi Tsang (původně označované jako Zadní Tibet (Back Tibet)) a Ü (púvodně označované jako Přední Tibet (Front Tibet)). https://en.wikipedia.org/wiki/Ü-Tsang

 

/9/ Řeka Tsangpo (také Zangbo, Zangbo Jiang, Yalu Zangbu) je nejdelší řekou v Tibetu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Yarlung_Tsangpo_River

 

/10/ Nadace Percyho Sladena (Percy Sladen Memorial Trust) byl založen manželkou námořního biologa Percy Sladena (1849–1900) a je provozován Linnean Society of London pro podporu vědeckého bádání.

 https://en.wikipedia.org/wiki/Percy_Sladen_Memorial Trust

 

/11/ Ásám (nověji též Asam) je severovýchodní stát na území Indie, ležící v povodí řeky Brahmaputra. Má rozlohu přibližně odpovídající velikosti České republiky, ale má přes 26 miliónů obyvatel. V roce 1911 byla vytvořena Ásámská provincie v rámci Britské Indie, která se roku 1947 stala jedním ze států nezávislé Indie.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ásám

 

/12/ Pohoří Mishmi Hills leží v Indii, ve státu Arunachal Pradesh. Je to nejvýchodnější stát celé Indie. Vlastní pohoří se rozkládá v severovýchodní části státu. Na čínské straně zasahuje do jižní části prefektury Nyingchi v Tibetu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mishmi_Hills

 

/13/ Khasi Hills jsou částí oblasti Garo-Khasi v indickém státu Meghalaya. Před rokem 1970 byly částí Assamu.

 https://en.wikipedia.org/wiki/Khasi_Hills

 

/14/ Manípur (také Manipur) je jeden z nejmenších indických spolkových států. Původně to bylo království rozkládající se na východě Indie na samých hranicích s Barmou.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Manípur

           

   
   
   
 
   
     <<Zpět na hlavní stranu<<