Harold Frederick Comber  (31.12.1897 - 23.4.1969)
   
   
 

Liliáři celého světě znají jméno H. F. Combera jako autora dosud nepřekonané systematiky rodu Lilium. Tu zveřejnil ve svém díle „A new classification of the Genus Lilium“  [1] [2].  Rod Lilium dělí do 9 skupin podle 15 znaků – způsobu klíčení semen (hypogeické, epigeické), rychlosti klíčení semen (opožděné, rychlé), uspořádání listů (v přeslenu, střídavé), tvaru šupiny cibule (článkované, celistvé), váhy semene (těžká, lehká), tvaru a vzhledu cibule (koncentrický, polorhizomová, rhizomová, stolonový), okvětních plátků (s papilami, hladké), nektárií (ochmýřená, holá), tvaru květu (turbánkovitý, trubkovitý), barvy cibule (bílá, fialová), růstu lodyhy (vzpřímený, stolonový), řapíku (zřetelný, nezřetelný nebo chybějící), velikosti blizny (velká, malá), lodyžních kořenů (jsou, chybí), počtu lodyh z cibule (jedna, někdy dvě). Důležitost však přikládá hlavně prvním šesti znakům.

 

Kdo byl H. F. Comber?

 

Harold Frederick Comber byl anglický zahradník a sběratel rostlin, který se zaměřil na studium rodu Lilium. Byl nejstarším a jediným synem ze tří sourozenců Jamese a Ethel Comberových. Narodil se 31. prosince 1897 v Nymans, Staplefield, Sussex, kde jeho otec pracoval jako hlavní zahradník. Až do svých 12 let navštěvoval Handcross Council School, pak přešel na Ardingly College. Ve škole nebyl příliš úspěšný, ale měl výborné pozorovací schopnosti a vynikající pamětí.

 

Během pobytu v Ardingly College pracoval Comber se svým otcem v Nymans. V této době navštívil řadu slavných zahrad, zejména Leonardslee, jejíž majitel, Sir Edmund Loder, ho doporučil Henry Elwesovi, který ho u sebe zaměstnal v Colesbourne Park, Gloucestershire. Elwes obdivoval Comberovu zručnost a podnítil ho k napsání článku pro Gardneners´ Chronicle. Comberovi bylo v tu dobu pouhých 17 let. Díky svým přednostem a bez ohledu na věk byl v době, kdy starší zaměstnanci odešly do vojenské služby v 1. světové válce, pověřen péčí o skleníky a o botanické sbírky. Zranění kolena zabránilo Comberovi aktivně sloužit ve válce, ale byl pověřen řízením prací "celostátního významu", kalením a popouštěním dílů pro lehké kulomety (Lewis gun) v továrně na zbraně v Earlswood.

 

Po skončení války přešel Comber do Bletchingleyských zámeckých zahrad, když před tím získal od Elwese a Lodera stipendium pro studium v Royal Edinburgh Botanic Garden, Zde získal Diploma Horticulture (zahradnický diplom) a zde též napsal knihu o sterilitě rododendronů. Výborný pospěch z něj učinil ideálního kandidáta na dvě botanicko-lovecké výpravy do And , které v letech 1925 – 26 a 1926-27 sponzoroval Andes Syndikat (skupina šlehtických nadšenců pro zahradničení). Z těchto expedicí poslal Comber domů semena a herbářové exempláře od více než 1200 druhů rostlin, včetně Chile Fire Bush (Embothrinum coccineum), Nothofagus Antarktidy a několika druhů Berberis a Eucryphia.

 

Po skončení svého studia a po návratu z výprav odešel Comber z Edinburku a stal se hlavním zahradníkem pro McEacharnovu rodinu v Galloway House. Zde zůstává až do prodeje panství v roce 1930. V tomto roce se účastnil botanické výpravy do Tasmánie, kde sebral semena od 147 rostlin. Po svém návratu převzal funkci ředitele Burnham Lily Nursery v kterou vlastnila W. A. Constable Ltd, Tunbridge Wells. Po válce Comber přešel na krátký čas do Exburyho zahrad Edmunda de Rothschilda. Následně krátce pracuje pro s R.H.Batha ve Wisbechu.

 

V roce 1952 navštívil lilářskou konferenci pořádanou Royal Horticultural Society, které se zúčastnil i Jan de Graaff, majitel Bulb Farms, Oregon, USA. De Graaff nabídnul Comberovi práci šlechtitele lilií, kterou on přijal a přesídlil do Greshamu v Oregonu, USA. Comber byl ve své práci vynikající, vyšlechtil nové odrůdy lilií jako například Green Magic Group, reorganizoval evidenční systémy a racionalizoval produkční metody. V Oregonu zůstal až do odchodu do důchodu v roce 1962. I poté však zůstal velice aktivní. Pro Native Plant Society of Oregon napsal pojednání o původních druzích rostlin v několika konkrétních oblastech. V roce 1965 odcestoval do Sabah, Britské severní Borneo, kde se připojil k výpravě svého syna Jamese a tři měsíce sbíral exempláře pro herbář v Kew.

 

Comber se v březnu 1928 oženil s Lilian Bertha Boughtwood (1894-1962). Jejich první syn James (1929-2005), byl orchideologem v Kew. Druhý syn Richard se narodil v roce 1931, v roce 1955 získal doktorát na univerzitě v Southamptone. Jejich dcera Marie Comber působila na University of British Columbia .

 

Harold Comber zemřel 23. dubna 1969 ve věku 72 let v Gresham, Oregon. Je pochovaný na hřbitově v Cliffside, Sandy, Oregon, USA.

 

 

 

 

Z použitím údajů v lit. [3] zpracoval Václav Vinčálek

 

Literartura:

[1] Harold F.Comber: A new classification of the Genus Lilium, The Lily Year
        Book, 1949, No. 13, The Royal Horticultural Society, Vincent Square,
        S.W. 1, London

[2] Harold F. Comber: Nové třídění rodu Lilium, http://martagon.cz/comber.htm

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Frederick_Comber

  

 

 

   
   
   
 

 

   
 

               

 

   <<Zpět<<

 

   <<Zpět na hlavní stranu<<