Henry Nicholas Bolander - Lilium bolanderi

 

Václav Vinčálek

 

Méně známý botanický druh z rodu Lilium - Lilium bolanderi dostal své jméno podle významného botanika 19. století Henry Nicholase Bolandera. 

 

Henry Nicholas Bolander se narodil 22. února 1831 v německém městečku Schlüchtern ležícím v jihovýchodním Hessensku. Městečko v té době čítalo pouhých 2000 obyvatel. Ve svých 15 letech, v roce 1846, odplul Bolander za svým strýcem do Spojených států. Bydleli ve městě Columbus, Ohio. Zde začal studovat na Columbus Lutheran Seminary, po jeho absolvování byl vysvěcen na kněze, avšak nikdy v církevních institucích nesloužil. Místo toho v roce 1851 začal svou kariéru jako učitel na místních německo-amerických školách. V 1857 se oženil s Annou Marií Jennerovou, vdovou, která měla tři děti z předchozího manželství; spolu nakonec přidaly do své rodiny dalších pět dětí.

V té době se H. J. Bolander seznámil s Leo Lesquereux, známým botanikem, který do Ameriky emigroval ze Švýcarska v roce 1847. Lesquereux vzbudil v Bolanderovi hluboký zájem o botaniku. Ten začal hojně cestovat po Ohiu i po sousedních státech, studoval flóru, sbíral vzorky rostlin a semen. V roce 1857 se spojil s John H. Klippartem z ministerstva zemědělství v Ohiu, aby sepsali Katalog rostlin státu Ohio. Bohužel zdravotní potíže přinutily Bolandera v roce 1860 k návratu do Německa a zmíněný katalog nebyl nikdy vydán.

Po zotavení v Německu se Bolander vrátil následujícího roku do Ameriky, tentokrát do San Francisca v Kalifornii. Učil na San Franciských školách a navázal kontakt s členy Kalifornské Akademie Věd (The California Academy of Sciences) a Kalifornské Geologické Inspekce (California Geological Survey). V roce 1864 převzal po William Henry Brewerovi funkci Kalifornského státního botanika a v několika následujících letech zkoumal a sbíral rostliny pro zmíněnou instituci.

Bolander publikoval jen několik málo článků z oboru botaniky. Byl však obecně uznávanou autoritou pro své znalosti rostlin Kalifornie a svou schopnost identifikovat a sbírat nové rostlinné druhy. Vedl rozsáhlou korespondenci s významnými botaniky a sdílel s nimi své sbírky. Oni mu pak prokazovali svou vděčnost tím, že na jeho počest pojmenovali jeho jménem řadu nových druhů rostlin.

V letech 1871 až 1877 pracoval Bolander jako Vrchní školní inspektor. V listopadu 1877 na tuto funkci rezignoval a v roce 1888 odcestoval do Guatemaly, kde po příštích sedm let pracoval jako vychovatel a pedagog. Údajně cestoval po Jižní Americe, Afrce a Evropě, ale podrobnosti o těchto cestách chybí. V 1883 se Bolander usadil v Portlandu v Oregonu, kde učil moderní jazyky na Bishop Scott Academy. Zemřel 28. srpna 1897

 

Lit.

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Nicholas_Bolander

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlüchtern

https://en.wikipedia.org/wiki/John_H._Klippart