Miniaturní trubkovité lilie Joe Hoella
  Václav Vinčálek
   
 

     V srpnovém dopise od pana Joe Hoellla z Tasmánie jsem dostal několik fotografií s jeho výpěstky. Mezi nimi byla i fotografie s poznámkou, že jde o miniaturní trubkovitou lilii. Tak jak to někdy na fotografiích od Joe Hoella bývá, je květ vyfotografovaný i s jeho rukou. Podle toho se dá odhadnout, že jde opravdu o miniaturní trubku. Na můj dotaz, zda jde skutečně o nové šlechtění nebo o květ ze suchem a špatným zacházením utrápené rostliny jsem dostal tuto odpověď:

     Minitrubky jsou perfektní zdravý a mohutný strein . Jak jsem se k němu dostal? Asi před 10 lety byla mezi asi 50 semenáči z křížení trubkovitých Canterbury 1) jedna malá rostlina. Zakrnělost je recesivní znak, čímž se míní, že oba rodiče měli tento gen (avšak pouze jediný), a mnohé lilie ho mají pouze v recesivní formě. Měl jsem štěstí, že jsem uviděl a rozeznal o co jde. Použil jsem pyl ze semenáče ke zpětnému oplodnění jeho rodičů. V potomstvu bylo asi 25 procent miniaturních trumpetek. Vytřídil jsem je podle barvy, vzrůstu a velikosti a zkřížil jsem je mezi sebou. Tento postup se nazývá imbriding (příbuzenské křížení) a je to jediná cesta, jak vyšlechtit lile s určitými znaky. (Pokud nevíš, jak se to dělá, tak to nedělej). Příbuzenské křížení je pro šlechtitele mocný nástroj, avšak je pohromou pro lidi, kteří si sice myslí, že o křížení ví všechno, ale není tomu tak.

     1)  Pro připomenutí: Skupina lilií Canterbury (Canterury Group) vznikla tak, že mateční rostliny byly vybrány z tetraploidních trubkovitých aureliánů, z odrůdy ´Sulphur Queen´, L. sargentiae včetně hybridů s L.leucanthum, L.brownii a L.suplhureum a pyl byl použit z L.henryi. K hybridizaci došlo v letech 1973 až 1990 a skupina byla registrována Novozélandskou liliářskou společností (New Zealand Lily Society) v roce 1993.  Podrobnější popis je uveden v dodatku č. 12. k registru lilií RHS.

 

 

   
   
   
                 
     <<Zpět<<
     <<Zpět na hlavní stranu<<