Výprava za martagony v roce 2015

       Petr Hošek
   
 

Výpravu za liliemi jsme uskutečnili s Pavlem Petrlíkem v pondělí 6.7. 2015. Bylo to narychlo, protože jiné termíny nikomu nevyhovovaly. Při setkání na výstavě lilií v Rakovníku jsme se ptali několika přátel, zda se k naší expedici připojí. Většinou ale každý jel na další výstavu do Lysé nad Labem.

Letos bylo na naší tradiční lokalitě vidět docela velkou variabilitu v barvě květů. Potěšilo nás, že jsme viděli i dost nekvetoucích semenáčků, takže celá lokalita má naději na zachování i v dalších letech. Kvetoucích rostlin bylo přes 300 a nekvetoucí jsme nepočítali.                                             

. 

 

 

 

Poznámka správce webu:

Formát obrázků ve fotoagalerii neumožňuje, aby krásné květy martagonů plně vynikly. Pokud byste chtěli mít vybrané snímky ve vyšším rozlišení, pak mi napište na adresu vaclav.vincalek@martagon.cz.

 

 

   

 

   <<Zpět<<;

 

   <<Zpět na hlavní stranu<<