Jméno "Lilie"

      Václav Vinčálek
   
     Při listování publikacemi z knihovny RNDr. Vladimíra Chaloupeckého mě upoutaly zmínky o četném použití jména "lilie" pro řadu jiných rostlin, než jsou naše hýčkané skutečné lilie. Jde o tak zvaná lidová nebo obecná pojmenování.

V česky, německy a anglicky psaných knihách jsem takových případů našel několik desítek a do přiložené tabulky jsem se pokusil je vypsat. V řadě případů se jméno lilie užívá pro podobně kvetoucí cibulnaté nebo hlíznaté rostliny, ale mnohdy jde o botanicky značně vzdálené druhy.

Hlavní zdroj jsem našel v knihách [1], [2] a [3], uvedených v závěru tohoto příspěvku, ale nejenom v nich.

V přehledu jsem záměrně vynechal zejména počeštěná a poruštěná jména botanických lilií, kterými je zamořena část české a hlavně ruské literatury. Jejich užíváním se autoři snaží deklarovat svoje národní cítění, ale ve skutečnosti pouze komplikují studium takto postižených textů. 

    

  Německá obecná jména
   
 
Afrikanische Kornlilie Ixia 
Afrikanische Lilie Agapanthus 
Aronlilie  Zantesdeschia 
Atamasco Lilie Zephyranthes atamasco
Belladonnalilie  Amaryllis belladonna
Fackellilie  Kniphofia 
Glorienlilie  Gloriosa 
Guernsey-Lilie  Nerine sarniensis
Kaffernlilie  Schizostylis 
Kaffirlilie  Schizostylis 
Lawinen lilie  Erythronium montanum
Lilien des Feldes                         (v Bibli použité označení není
                                                 jednoznačné. Může se jednat
                                                 buď o bílou Madonnenlilie, ale
                                                 je pravděpodobné, že biblický
                                                 text odkazuje na Sternbergia
                                                 lutea
.
Lilies des Nil Zantedeschia aethiopica
Peruvianische Lilie Alstromeria 
Scarborough-Lilie  Vallota purpurea, Vallota speciosa
St. Bernhard-Lilie Anthericum 
St. Bruno-Lilie Paradisea, Anthericum lilastrum
Taglilie  Hemerocallis 
Tallilie  Convaliria majalis
Waldhornlilie  Watsonia 
Waldlilie  Trillium 
Wasserlilie  Nuphar nebo Nymphaea
Zephyr Lily Zephyranthes atamasco
 
   
  Anglická obecná jména
   
 
African Lily Agapanthus africanus
Amazon-Lily  Eucharis grandiflora
Aronlilie  Zantesdeschia 
Atamasco Lily Zephyranthes atamasco
Belladonna Lily Amaryllis belladona
Blackberry-lily Belamcanda chinensis
Blood-lily  Haemanthus katharinae
Calla Lily Zanthedeschia aethiopica
Cape Lily Veltheimia viridifolia
Corn-Lily  Ixia maculata
Daylilies  Hemerocallis 
Easter Lily Vine Beaumontia grandiflora
Foxtail Lily Eremurus elysii
Himalaya Lily Cardiocrinum giganteum
Checkered Lily Fritilaria meleagris
Jacobean-Lily  Sprekelia formosissima
Kafir-Lily  Clivia miniata
Katharinne Blood-Lily Haemanthus katharine
Lily leek Allium moly
Lily of the Nile Agapanthus africanus
Lily of the valley Convallaria majalis
Lily-turf Liriope muscari
Peruvian Lily Alstromeria aurantiaca
Pineapple Lily Eucomis comosa
Plantain Lily Eucomis comosa
Red Spider Lily Lycoris radiata
Rothchild Gloriosa Lily Gloriosa rotschildiana
Spider Lily Lycoris radiata
Water-lily Tulip  Tulipa kaufmanniana
   
  Česká obecná jména
   
 
biblická lilie  Fritillaria imperialis
bobří lilie Nuphar advena
denní lilie Hemerocallis 
flemingová lilie Anthurium andreanum
horská lilie Asphodelus ramosus
jakubská lilie Sprekelia formosissima
jedlá lilie Hemerocallis
kravská lilie Nuphar advena
Lawinen lilie  Erythronium montanum
leopardí lilie Belemcanda chinensis
lesní lilie Lonicera caprifolium
lilie inků Alstromeria aurantiaca
ostružinová lilie Belemcanda chinensis
palmová lilie Yucca filamentosa
pavoučí lilie Crinum asiaticum
peruánská lilie Alstromeria aurantiaca
porcelánová lilie Alpinie zerumbet
potoční lilie Iris pseudacorus
skalní lilie Anthericum liliago
srdcová lilie Hosta plantaginea
trávová lilie Anthericum liliago
údolní lilie Convallaria majalis
vodní lili Nymphaea alba
woo-doo lilie Sauromatum venosum
zemní lilie Trillium erectum

 

   
  Literatura:
  [1]  Patrick M.Synge: Gartenfreude durch Blumenzwiebeln 
  [2]  Derek Fell: The Essential Gardener

 

[3]  Ida Rystonová: Průvodce lidovými názvy rostlin