Z obsahu časopisu Liliář

 

 
  Zpravodaj Liliář vydává a zdarma rozesílá svým členům SZO Martagon. Věříme, že názvy jednotlivých příspěvků Vás zaujmou a jakmile se stanete členy SZO Martagon, budete je moci číst v Liliáři celé.
 
 
    Liliář 2016/1
 
 

Slovo úvodem…  Jiří Kovář

Pozvánka na jarní členskou schůzi MARTAGONU  Vratislav Novák

Slovo matrikáře  Jiří Svoboda

Z naší organizace: Informace o promítacím dnu.

Krátce z výroční lednové schůze.

Vyhodnocení naší fotosoutěže za rok 2015.  Vratislav Novák

Letní výstava květin v Lysé nad Labem v roce 2015  Jiří Kovář

Výstava lilií v Rajhradě u Brna  Miroslav Bartoš

Výstava lilií v Hodoníně roku 2015  Jan Klement

Galerie liliářů – Josef Basík  Václav Vinčálek

Výsev lilií do živého rašeliníku  Jiří Svoboda

Pochybnost?  Vladimír Pernica

Nabídka semen lilií pro zásilkovou burzu v r. 2016  Pavel Petrlík

 
    Liliář 2016/2
 
 

Pozdrav našim čtenářům Vratislav Novák

Z naší organizace

Ohlédnutí za jarní schůzí MARTAGONU Vratislav Novák

Rok 50. výročí SZO MARTAGON a 50. roč. zpravodaje Liliář Jiří Kovář

Přednáška Vráti Nováka o pěstování lilií v Hr. Králové  J. Kovář, Vr. Novák

Liliář Josef Basík v televizi Vratislav Novák

Výlet pro naše členy do Botanické zahrady Vratislav Novák 

Spolkový den v Čakovicích Vratislav Novák 

Poděkování za tipy na naše exkurze Vratislav Novák 

Přehodnocení pozvání na zahradu předsedy Vratislava Nováka Vr. Novák 

Zpráva o hospodaření SZO MARTAGON za rok 2015 Jindra Halašová

Zpráva o revizi Věra Ječná

Rozpočet SZO ČZS MARTAGON na rok 2016 Jindra Halašová

Výstava narcisů – Čakovice 19. 4. – 20. 4.  2016 Vratislav Novák

Pozvánky na výstavy lilií

Pozvánka na výstavu lilií  –  Zámek Čakovice 2016

Výstava lilií a jejich aranžmá Hodonín 2016

Hejnice 2016

Rajhrad u Brna 2015

Výstava lilií v Rakovníku 2016

Květy na výstavišti v Lysé nad Labem 14. až 17. července 2016

Žirovnice 2016

Výstava Květy – Volyně 2016

Vyhlášení  fotosoutěže na rok 2016 Vratislav Novák

Krátce k webovým stránkám www.martagon.cz Jiří Kovář

Webové stránky SZO MARTAGON v roce 2016 Václav Vinčálek

Galerie našich liliářů – RNDr. Tomáš Sehnoutka Václav Vinčálek

Karel Braun (1936–2015) Jiří Kovář

Vzpomínka na velkého liliáře aneb, jak jsem se u Karla Brauna setkal poprvé

s orienpety  Tomáš Sehnoutka

Kalendárium prací začínajícího pěstitele lilií Karel Braun

Jak na to s pacibulkami Karel Braun

 

 

    Liliář 2016/3
 
 

Složení výboru SZO ČZS MARTAGON

Vážení přátelé  Vratislav Novák a Jiří Kovář

Pozvánka na podzimní členskou schůzi MARTAGONU  Vratislav Novák

Pozvánka na mimořádné setkání liliářů  Vratislav Novák

50 let SZO ČZS MARTAGON  Jiří Kovář

SZO ČZS MARTAGON a klubový zpravodaj Liliář  Jiří Kovář

Historický přehled předsedů organizace MARTAGON  Jiří Kovář

Historický přehled redaktorů Liliáře  Jiří Kovář

Proč se stát členem MARTAGONU  Božena Reisová

Historické články

Zájemcům o pěstování lilií  Rudolf Herzlík

Lilie, květiny pro každého  Vladimír Cikánek

15. jubilejní výstava Květy – Volyně 2016  Jiří Kovář

Rekordní počet lidí a exponátů na výstavě Květy Volyně  Pavla Maradová

Retrospektivní ohlédnutí za 15 výstavami Květy ve Volyni  Jiří Kovář

Výprava za liliemi na lokalitu VH v roce 2016  Petr Hošek

Otázky a odpovědi. Poradíte? Jiří Kovář

Krátce z naší organizace  Vratislav Novák

 

 
    Liliář 2016/4
 
 

Vážení přátelé  Vratislav Novák

Pozvánka na výroční členskou schůzi 18. 2. 2017  Vratislav Novák

Výzva pro zásilkovou burzu semen lilií 2017  Pavel Petrlík

Informace k anketě o nejoblíbenější lilie za rok 2016  Vratislav Novák

Spolupráce členů MARTAGONU a členů DAGLY  Vratislav Novák

Jiri Kolar – nový člen MARTAGONU   Vratislav Novák

Ach, jo, bejvávalo!  Blahoslav Vajgent

Kosatce, paleta barev a elegance tvarů  Pavel Krejčí

Výstava lilií na zámku – Čakovice 2016  Vratislav Novák

Výstava Hejnice 2016  Tomáš Sehnoutka

Rakovník 2016 – zpráva z výstavy  Alexandra a Jiří Hlouškovi

Výstava Lysá nad Labem 14. 7. – 17. 7. 2016  Jindra Halašová

Lilie a jejich aranžmá – Hodonín 2016  Jan Klement

Výstava lilií v Rajhradě u Brna  Miroslav Bartoš

Zahrada Vysočiny 16. – 18. 7. 2016  Pavel Petrlík

Malé zamyšlení nad názvy lilií  Pavel Petrlík

Otázky a odpovědi. Poradíte? (dotaz V. Samka; odpovědi Vr. Nováka,
P. Petrlíka, P. Hoška a P. Šrůtky)
 
Jiří Kovář

 
 
 
 
 
   <<Zpět<<;;
   <<Zpět na hlavní stranu<<