Z obsahu časopisu Liliář

 

 
  Zpravodaj Liliář vydává a zdarma rozesílá svým členům SZO Martagon. Věříme, že názvy jednotlivých příspěvků Vás zaujmou a jakmile se stanete členy SZO Martagon, budete je moci číst v Liliáři celé.
 
 
    Liliář 2017/1
 
 

Pozvánka na jarní členskou schůzi MARTAGONU  Vratislav Novák

Slovo matrikáře  Jiří Svoboda

Naši jubilanti  Jiří Svoboda

Zpráva z podzimní členské schůze konané 29. 10. 2016  Eva Kudrnáčová

Zpráva z mimořádného setkání liliářů 26. 11. 2016  Eva Kudrnáčová

Krátce z exkurze do Botanické zahrady Praha – Troja  Vratislav Novák

Krátká poznámka k Jaroslavu Vobořilovi  Jiří Kovář

Cardiocrinum giganteum  (Wallich; Makino)  Vratislav Novák

Přátelské pozdravy  Vratislav Novák

Pozdrav Václavu Poslednímu  Eva Kudrnáčová

Květináče a cibule lilií pro Blahoslava Vajgenta  Eva Kudrnáčová

Ještě jednou Sláva Vajgent  Vratislav Novák

Kdo získá letos pohár Václava Tyleho?  Vratislav Novák 

Řezané lilie darované na schůzích našim členkám  Jiří Kovář

Liliářské střípky aneb pel-mel na jednu stránku – 4  Jiří Kovář

Poznámky k termínu šupinování  Petr Hošek  

Náhrada za Roundup?  Eva Svobodová

Přírodní náhrada za Roundup  Božena Reisová 

20 let od úmrtí legendárního Leslie Woodriffa (1910–1997)  Jiří Kovář

Jen kousíček historie lilií (s Lesliem Woodriffem)  Johan Mak

Nabídka semen lilií pro zásilkovou burzu ze sklizně r. 2016  Pavel Petrlík

Závěrečné poznámky 

 

 
 
 
 
 
 
   <<Zpět<<;;
   <<Zpět na hlavní stranu<<