Lilie Hodonín
   
 

Na území České republiky působí v současnosti tři organizace sdružující milovníky lilií. Je to Martagon, Brno Lilium a Lilie Hodonín. Všechny tři pracují jako specializované organizace v rámci Českého zahrádkářského svazu.

Abychom návštěvníky našich internetových stránek, stránek SZO Martagon, blížeji seznámili s činností spřízněných liliářských organizací, požádali jsme je o zaslání svých krátkých charakteristik. Jako první reagovala Lilie Hodonín. Její předseda Josef Belka nám napsal:

 

„Naše organizace vznikla 13. října 2007. Původně jsme se účastnili výstav v Lednici pod hlavičkou Lilie Brno. Později jsme začali s výstavami v Hodoníně, a to jak s prezentací samostatných lilií, tak také s jejich aranžmá. Po určitých neshodách s brněnskou organizací jsme se osamostatnili a od té doby pořádáme výstavy již pod hlavičkou Lilie Hodonín.

U všech vystavovaných lilií nemáme jejich názvy (nejsme až tak velcí znalci), za což nás někteří odborníci kritizují. Výstavy však děláme pro potěšení své a našich návštěvníků, kterým se jedná o krásu lilií a jejich aranžmá a kterým nevadí, že názvy lilií leckdy chybí.
Doufám, že prezentace lilií se nám daří dělat i bez odborných názvů - což je znát i z odezvy návštěvníků výstav.

Naše organizace není velká a získávat nové členy se nám moc nedaří. I když při přípravě výstav nám pomáhá mnoho nečlenů. V letošním roce budeme pořádat už 13. výstavu lilií a jejich aranžmá. Uskuteční se ve dnech 17. až 19. července 2014. Doufám, že bude bohatší než v loňském roce, kdy jsme neměli dostatek rozkvetlých květů. Předloni jsme měli 129 váz výstavních lilií a 123 jejich aranžmá.

V loňském roce jsme navštívili výstavu pořádanou organizací Brno Lilium v Rajhradě a přivezli jsme jim dvě aranžmá lilií. Na příští výstavu jsme pozváni znovu a byli jsme vyzvání, abychom opět přivezli nějaká aranžmá. Dále jsme navštívili přítele J. Klimenta v Rouchovanech a obdivovali jsme jeho lilie.

Po volbách, které proběhly v letošním roce, máme tyto funkcionáře: 
             předseda        Belka Josef                
belkajoska@seznam.cz
             tajemník         Krejčířová Marie         
lilie1.maruska@seznam

 

Snad víc než slova přiblíží aktivity Lilie Hodonín snímky, které nám poslala paní Marie Krejčířová.

 

 

Text                Josef Belka

Fotografie       Marie Krejčířová

 

   

   
  'Na návštěvě u Marie Krejčířové a Jaromíra Rezka'

'Na návštěvě u Jana Klementa'

'Odborná přednáška Jana Klementa'

'Setkání s přáteli'

'Z výstavy v roce 2006'

'Z výstavy v roce 2007'

'Z výstavy v roce 2008'

'Z výstavy v roce 2009'

'Z výstavy v roce 2010'

'Z výstavy v roce 2011'

'Z výstavy v roce 2012'

'Z výstavy v roce 2013'

'Výstava v Brodku u Prostějova'

'Na výstavě v Rajhradě 2013'

'Ukázky aranžmá'

'Květy na výstavách'

'Jak se připravuje výstava'

'Nejen prací živ je člověk'

   

   
  'Na návštěvě u Marie Krejčířové a Jaromíra Rezka'
 

 

 
   
 
   
 

 


   
  'Na návštěvě u Jana Klementa'
 

 

 
   
 
   
   

   
  'Odborná přednáška Jana Klementa';
       
 
                      
   

   
  'Setkání s přáteli'
   
 
                      
 
       
   
   
  'Z výstavy v roce 2006'
 

 

 
   
 
   
 
   
 

 


   
  'Z výstavy v roce 2007'
 

 

 
   
 
   
   

   
  'Z výstavy v roce 2008'
 

 

 
   
 
   
   

   
  'Z výstavy v roce 2009'
 

 

 
   
 
   
 
                      
   
   

   
  'Z výstavy v roce 2010'
 

 

 
   
 
   
 
                      
   
   

   
  'Z výstavy v roce 2011'
 

 

 
   
 
   
 
                      
   

   
  'Z výstavy v roce 2012'
 

 

 
   
 
   
 
                      
   

   
  'Z výstavy v roce 2013'
 

 

 
   
 
   
 
   
 
                      
   

   
  'Výstava v Brodku u Prostějova'
 

 

 
   
 
   
 
   
   

   
  'Na výstavě v Rajhradě 2013'
 

 

 
   
 
   
   

   
  'Ukázky aranžmá'
   
  (další snímky najdete ve fotogalerii v rubrice "Liliáři z Hodonína představují aranžmá lilií"
 

 

 
   
 
   
   

   
  'Květy na výstavách'
   
  (další snímky najdete ve fotogalerii v rubrice "Liliáři z Hodonína představují vystavované lilie"
 

 

 
   
 
   
   

   
  'Jak se připravuje výstava'
   
  (další snímky najdete ve fotogalerii v rubrice "Liliáři z Hodonína připravují výstavu"
 

 

 
   
 
   
   

   
  'Nejen prací živ je člověk'
 

 

 
   
 
   
 
   
   

   
   
   
   
   
   
     <<Zpět<<
     <<Zpět na hlavní stranu<<