Lilie v Pražské botanické zahradě

 

   Dr. Vladimír Huml

 
 

   Pražská botanická zahrada jako kulturně výchovné zařízení národního výboru Hlavního města Prahy postupně proniká do povědomí veřejnosti.

   Jedním ze způsobů prezentace naší organizace je pořádání tzv. „Dnů otevřených dveří“ a přehlídek řezaných květů v kulturních zařízeních mimo areál.

   Botanická zahrada je veřejnosti přístupná v době, kdy kvetou jarní cibuloviny, začátkem června, kdy kvetou vysoké zahradní kosatce a v posledních létech i v období květu lilií.

   Dny otevřených dveří v období květu kosatců mají v PBZ již mnohaletou tradici. Od r. 1980 se začaly pořádat dny otevřených dveří v době květu jarních cibulovin. Vzhledem k tomu, že cibuloviny v převážné míře odkvétají v první polovině května a kosatce dokvétají kolem poloviny června, ve druhé polovině roku, kromě trvalek, nebyla v PBZ žádná speciální sbírka, která by lákala návštěvníky. Z několika předložených návrhů s převahou zvítězil návrh na soustředění sortimentu lilií.

   Základem sbírky lilií v Pražské botanické zahradě byla rozsáhlá zásilka semen od předního československého šlechtitele a pěstitele Boleslava Krále. Když po dvou letech první lilie rozkvetly (šlo převážně o skupinu Aurelian hybridů), získaly si svoji krásou mezi pracovníky botanické zahrady mnohé příznivce a tím bylo rozhodnuto a dalším rozšiřování sbírky.

   Na rozvoji pěstování lilií má kromě Boleslava Krále, který s naší organizací spolupracuje dodnes, velkou zásluhu ing. Miroslav Štverák, který stál u zrodu sbírky.

   Rozhodujícím krokem v pěstování lilií bylo navázání spolupráce se specializovanou organizací ČZS „Martagon“. Došlo k dalšímu zkvalitnění sbírky, byly doplňovány a vysazovány kultivary a výpěstky předních československých šlechtitelů lilií.

   Od roku 1984 spolupracuje s naší organizací profesionální šlechtitel a pěstitel lilií z o.p. Sempra, Heřmanův Městec, ing. Václav Jošt. S jeho pomocí došlo k obohacení sbírky o starší české i novější světové kultivary.

    Sbírka lilií byla poprvé představena veřejnosti v roce 1984. V tomto roce bylo také rozhodnuto, aby k 20. Výročí založení Martagonu v roce 1985 byla součástí oslav nejen výstava řezaných květenství lilií a setkání pěstitelů lilií z ČSSR i ze zahraničí, ale i dny otevřených dveří v Pražské botanické zahradě, kde by si účastníci setkání i ostatní návštěvníci mohli prohlédnout kvetoucí lilie přímo na záhonech. Proto se na podzim roku 12984 započalo s přestavbou expozičních ploch a doplňováním sortimentu lilií.

   Ing. Jošt dodal sortiment lilií množený o.p. Sempra, Heřmanův Městec, včetně nových čsl. kultivarů a dále dodal vlastní rozsáhlý sortiment jako dar „Lilium“ Brno.

   Díky rozsáhlé propagaci v ČSSR a v zahraničí, kterou provedli čelní funkcionáři Martagonu (dr.K.Vereš a dr. I.J.Čdrnohorský), byly získány další kultivary a druhy lilií nejen od československých pěstitelů, ale i ze zahraničí. Např. od V-Mathé z NDR, od pěstitelů z USA (Bowen, Anderson, Smith, Schneider, Crocker, Prochaska, Hartle, Gilman, Mc Carron – North American Lily Society) a z Kanady )Kilworth Flowers – Komoka).

   Na nově uspořádané expoziční ploše v Pražské botanické zahradě byl jeden ze záhonů vyčleněn pro výsadbu zástupců jednotlivých skupina a podskupin lilií dle zahradnického třídění. Zde jsou vysazeny všechny skupiny kromě III. a V.

   Ve druhém záhonu jsou vysázeny jednotlivé druhy a kultivary po deseti kusech v řádcích dlouhých 1 metr. Je zde sortiment množený v o.p. Sempra, Heřmanův Městec, lilie věnované darem členy „Martagon“ a „Lilium“ i výsadby rostlin ze zahraničí.

   Třetí záhon představuje návštěvníkům Aurelian, Henryi a Tigrinum hybridy, včetně doplňků dalšími kultivary.

   Dny otevřených dveří probíhaly ve dnech 10.-14.7.1985.  V tomto období  kvetla převážná část zástupců I. skupiny a začínaly rozkvétat i zástupci ostatních skupin. Návštěvníkům odpovídali na dotazy nejen odborní pracovníci botanické zahrady, ale i členové Martagonu, kteří byli v době otevření zahrady přítomni.

   Ve stejném termínu probíhala i přehlídka i přehlídka v kulturním domě Prahy 8 – Ládví. Zde vystavovali své výpěstky členové Martagonu, o.p.Sempra Heřmanův Městec, ÚKZÚZ Dobřichovice, Pražská botanická zahrada i zahraniční vystavovatelé.

   Dle vyjádření většiny návštěvníků kvetoucí lilie svojí krásou překonaly očekávání, se kterým do Pražské botanické zahrady do kulturního domu v Ládví přišli.

   Návštěvníci –pěstitelé lilií zde viděli některé méně známé kultivary i dosud nepojmenované semenáče a rovněž jen zaujal efekt většího počtu rostlin od jednotlivých kultivarů. Ostatní návštěvníci, kteří lilie nepěstují nebo nemají ani zahrádku, často nemohli od rozmanitosti barev a tvarů květů ani odtrhnout zrak. Bylo i mnoho takových, kteří přicházeli příští den znovu. Vždyť mezi námi je pořád ještě mnoho těch, kterým se při vyslovení slova lilie promítne před očima obraz Lilium candidum a tím je pro ně tento pojem naplněn. Proto mnozí zahrádkáři odcházeli s předsevzetím, že tyto krásné rostliny určitě začnou pěstovat na své zahrádce. I když ne všichni splní své předsevzetí, určitě nezapomenou na krásu a rozmanitost lilií. Přijdou v příštím roce znovu a často přivedou i své známé.

   Proto je společnou povinností nás všech, členů Martagonu, pracovníků Pražské botanické zahrady i dalších pěstitelů lilií pokračovat v propagaci těchto krásných květin. Vždyť naše odměna, nelíčený obdiv převážné většiny návštěvníků, získání dalších obdivovatelů a pěstitelů lilií, stojí za vynaložené úsilí.

   Dny otevřených dveří v Pražské botanické zahradě a přehlídku sortimentu a aranžování lilií shlédlo za 4 dny trvání 4.885 návštěvníků.

   V současné době je v PBZ vysazeno 280 druhů a kultivarů lilií a několik desítek nepojmenovaných semenáčů, což znamená, že v roce 1986 pokvete kolem 2.500 rostlin.

 

Článek přetištěn z Liliářské ročenky IV/1985 u příležitosti vzpomínky na RNDr. Vladimíra Humla.

   
   
     <<Zpět<<
     <<Zpět na hlavní stranu<<