Lilium basilissum a další nové botanické lilie

 

 

 

Václav Vinčálek

 
 

V posledních letech jsou čínští botanici velice aktivní v revidování existujících popisů lilií nebo ve zveřejňování popisů nových druhů. Tentokrát jde o osm takových případů. Uveďme však hned na začátku, že se ve skutečnosti nejedná o nové rostlinné druhy, ale o nové názvy, lépe řečeno o přesunutí dříve pojmenovaných druhů z rodu Nomocharis do rodu Lilium

Před tím než vše objasníme, učiňme malý exkurz do botanické systematiky, připomeňme jaké místo v ní zaujímají lilie a jací jsou jejich sousedé [1].

 

Rod Lilium L. – lilie je zařazen do čeledi Liliaceae (Juss.) - liliovité,  která je dále dělena na podčeledí Calochortoideae (Dumortier), Lilioideae (Eaton) a Streptopoideae. (Viz poznámku 1 na koci příspěvku).

Rod Lilium je konkrétně začleněn do druhé jmenované podčeledi - do podčeledi Liliodeae. Spolu s ním najdeme zde rody

Amana Honda

Cardiocrinum (Endl.) Lindl - křínovec

Clintonia Raf. - klintonka

Erythronium L. - kandík

Fritillaria L. - řebčík

Gagea Salisb. - křivatec

Medeola Gronov, ex L. - medeola

Nomocharis Franch. - půvabnička

Notholirion Wall. ex Boiss

Tulipa L. – tulipán

 

Postavení rodu Nomocharis jako samostatné taxonomické jednotky v čeledi Liliaceae je po řadu let předmětem dohadů. Na příklad v lit.[2] je tato otázka posuzována ve světle dílčích výsledků analýzy DNA. V článku [3] docházejí autoři k názoru, že samostatný rod Nomocharis neexistuje a mnohé do něho zařazené druhy jsou vlastně lilie.

 

Můžeme se teď vrátit k začátku našeho příspěvku, kde jsme uvedli, že rod Lilium se rozrostl o osm nových druhů. Konkrétně jde o Ll. basilissum, pardanthinum, meleagrinum, farreri, gongshanense, synapticum, apertur a  L.saluenense. V skutečnosti nejde o objev nových botanických druhů, ale o převedení osmi druhů z rodu Nomocharis pod rod Lilium.

 

Lilium basilissum (W.E.Evans) Y.D.Gao, comb. nov.

Tento druh je dosud považován za Nomocharis basilissa W. E. Evans (1925: 25).

Typickou rostlinu použitou pro popis sebral v červenci 1920 Reginal John Ferrer v Myanmaru (Horní Barma, průsmyk Chawchi) v zakrslém rákosí ve výši 3000–3100 m.

Lodyha je až 1,2 m vysoká, listy jsou převážně v přeslenu s 3 až 9 listy. Okvětí oranžové až červené, mělce prohnuté nebo prohnuté, tečkované nebo skvrnité. Vnitřní a vnější tepály jsou téměř stejně velké, 4 cm dlouhé a 2,5 cm široké,

Druh se vyskytuje v Číně, v severozápadním Yunnana a severním Myanmaru.

Protože jsme zatím neobdrželi souhlas s přetiskem obrázků, kterými je popis Y.D.Gaou provázen, odkazujeme zájemce na bezvadné fotografie v článku dostupném na webových stránkách: https://bmcevolbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12862-015-0405-2

(Na uvedený článek přejdete současným stiskem klávesy Ctrl a klikem myší na modrý text.)

Na těchto stránkách nalezne pozorný čtenář i fotografie dalších z dále zmiňovaných druhů.

 

Lilium pardanthinum (Franchet) Y.D.Gao, comb. nov.

Dosud je tento druh považován za Nomocharis pardanthina Franchet (1889 :133). Typickou rostlinu objevil a sebral v červnu 1883 Pére Jean Marie Delavay v Číně , Yunnan, Dali (Tali), pohoří Cangshan (Tsang-chan), v bambusových mokřinách ve výší 3000–4000 m.

Jde o komplikovaný druh, který byl v minulosti posuzován dosti různě. Jako příklad uveďme Nomocharis mairei Léveillé, Nomocharis leucantha Balf.f.,  Nomocharis mairei Balf. f. f. leucantha (Balf. f.) Evans, Nomocharis mairei Balf.f. f. kandida, Nomocharis pardanthina Franchet f. punctulata Sealy.

Světle zelená lodyha dosahuje výšky až 1,5 m. Listy jsou v přeslenu, okvětí růžové, postupně až bílé, s četnými červenými skvrnami.

Lilium pardanthinum je endemická v čínském jihozápadním Sichuanu a severozápadním Yunnanu.

 

Lilium meleagrinum (Franchet) Y.D.Gao, comb. nov.  

Je dosud považována za Nomocharis meleagrina Franchet (1898: 196).

Typickou rostlinu sebral v červnu 1895 J.A.Soulié v čínském Yunnanu, Sila.

Synonymem je Nomocharis biluoensis S.Y.Liang.

Světle zelená lodyha dorůstá výšky až 1,3 m. Listy jsou v přeslenu s výjimkou 5 až 7 horních listů. Tepály růžové až bílé, s řadou nepravidelných nachových skvrn. 

Druh se vyskytuje v jihozápadním Sichuanu, jihovýchodním Xizangu a severozápadním Yunnanu.

 

Lilium farreri (Harrow ex W.E.Evans) Y.D.Gao, comb. nov.

Dosud je druh považován za Nomocharis farreri (W. E. Evans) Harrow (1930: 76).

Synonym je Nomocharis pardanthina var. farreri (Cox) Evans (1925: 20).

Typickou rostlinu sebral v červnu 1919 Reginal John Ferrer v Myanmaru (horní Barma,  průsmyk Hpimaw (Pian-Ma)), v řídkém bambusovém porostu ve výšce 3000 m..

Synonymem je Nomocharis pardanthina.

Lodyha dorůstá maximální výšky 1 m, spíše méně. V kultuře pěstované rostliny mohou mít až 15 květů, v přírodě méně.  Květ je jemně růžový až bílý, s malým počtem tmavých teček v hrdle.

Druh se vyskytuje v čínském severozápadním Yunnana a severním Myanmaru.

 

Lilium gongshanense (Y.D.Gao & X.J.He) Y.D.Gao, comb. nov.

Je dosud považována za Nomocharis gongshanensis Y.D.Gao& X.J.He (2012: 69).

Typickou rostlinu sebral v červenci 2009 Gao Y.D. v čínském Yunnanu (Gongshan), oblast Gaoligongshan ve výši 3200 m na prosluněných travnatých a křovinatých svazích.

Květ je žlutý, s několika výraznými hnědavými skvrnami v hrdle vnitřních tepálů.

Druh je endemický v čínském severozápadním Yunnanu (Gongshan).

 

Lilium synapticum (Sealy) Y.D.Gao, comb. nov.

Je dosud považována za Nomocharis synaptica Sealy (1950: 296).

Typickou rostlinu sebral v červenci 1928 Kingdon Ward v indickém Assamu, v údolí Delei, ve výšce 3000 m.

Žlutozelená lodyha je maximálně 2 m vysoká, zpravidla mnohem méně. Petály jsou z vnější strany bílé až jemně růžové, silně skvrnité, vnitřní petály s četnými kaštanově hnědými skvrnami.

Druh je endemický v severovýchodním Assamu v Indii.

 

 Lilium apertum Franchet (1898: 220)

Je dosud považována za Nomocharis aperta (Franchet) E.Wilson (1925: 13). Podobně jako v případu  Lilium pardanthinum je její minulost poněkud složitější. Synonymem pro Nomochartis aperta je uváděno  Lilium oxypetalum (Royle) Baker sec. Franchet (1892: 320), ale také Nomocharis forrestii Balf.f. (1918: 293) či Nomocharis aperta var. forrestii (Balf. f.) W. Smith et W. E. Evans (1925: 96).

Typickou rostlinu pro Nomocharis aperta sebral v červnu 1889 Pére Jean Marie Delavay v čínském Yunnanu, Dali, v pohoří Cangshan (Tsangchan) ve výši 3000m, pro Nomocharis forrestii George Forrest v červenci 1913 v čínském Yunnanu, konkrétně v horách na severovýchod od řeky Yangtze ve výšce přes 3900 m.

Světle zelená lodyha dosahuje výšky 45 až 75 cm, výjimečně 1 m. Barva květu se mění od růžové po bílou.

Uvedené druhy se vyskytují v jihozápadní Číně (konkrétně v jihozápadním Sichuanu, jihovýchodním Xizangu, severozápadním Yunnanu) a severním Myanmaru.

 

Lilium saluenense (Balf. f.) S.Y.Liang (1980: 154)

Je dosud považována za Nomocharis saluenensis Balf. f. (1918: 293) resp. L.apertum var. thibeticum Franchet (1898: 221). Typem pro tento druh je exemplář sebraný v červenci 1895 J.A.Souliém v čínském Yunnanu, Sila.

Dalším synonymem je Nomocharis tricolor Balf.f. (1918: 296).

Typem je rostlina sebraná v červenci 1913 Kingdon Wardem v jihovýchodním Xizangu (Tibet) na horských lukách ve výšce 4300 m.

Světle zelená lodyha dorůstý výšky maximálně 80 cm, zpravidla mnohem méně. Květ je bílý,  růžový až nachový.

Lilium saluenense se vyskytuje v jihozápadní Číně (jihozápadní Sichuan, jihovýchodní Xizang a severozápadní Yunnan) a v severním Myanmaru.

 

K předchozímu textu několik vysvětlujících poznámek:

 

1) V úvodní části popisů jednotlivých druhů používáme výraz „je dosud považován za…“. To proto, že přesuny uváděných druhů z rodu Nomocharis do rodu Lilium nejsou zatím obecně akceptovány.  V některých databázích je již přesun zaznamenán, v databázi The Plant List, kterou považujeme za směrodatnou, ke změně nedošlo.

 

2) Místní jména uvádíme v transkripci, kterou používají čínští autoři v anglické verzi svého článku. I tam ale není uvádění jmen zcela jednotné. Například většinově používané jméno  Myanmar (= Barma) je pro označení dílčího území nahrazeno tak, že místo Upper Myanmar je použito jméno Upper Burma.

 

3) Zkratkou com.nov. v popisu botanického taxonu se označuje druh, jehož popis již byl v minulosti právoplatně uznán, ale je nově zařazován do jiného místa botanické systematiky. V našem případě jde o přesun z rodu Nomocharis do rodu Lilium.

 

4) Jméno autora popisu se v případu dle poznámky 3 píše tak, že autor původního popis (například W.E.Evans u Lilium basilissum), se uzavře do závorky. Autor, který navrhuje přesun (například Y.D.Gao) se uvádí za tuto závorku.

 

5) Za typ (v našem textu „Typická rostlina“) je považována rostlina, podle které byl zpracován popis nového taxonu (v našem případu druh z rodu Nomocharis). Má být uložen ve veřejném herbáři tak, aby byl botanikům volně přístupný a aby bylo zaručeno jeho pečlivé uchování.

 

 

 

[1]       http://biolib.cz/cz/taxontree/id3383/?count=100&treetaxcat=130

[2]       Yun-Dong Gao, Song-Dong Zhou & Xing-Jin He: Lilium yapingense
              (Liliaceeae), a new species from Yunnan, China, and its systematic
              significance relative to Nomocharis, Ann.Bot.Fennici 50:187-194,
              Helsinki 28 May, 2013

[3]       https://cs.wikipedia.org/wiki/Liliovité

[4]       Patrick M. Synge: Lilies, B.T.Batsford Ltd. London, 1980

[5]       http://botankod.aquariana.cz/N_titul.htm

   
   
   
   
   
   
   
 

   <<Zpět na hlavní stranu<<