Lilium yapingense  (Y.D.Gai & X.J.He)

 

 

 

Václav Vinčálek

 
 

V časopisu Annales Botanici Fennici [viz lit.1] jsme nalezli zajímavý příspěvek o novém botanickém druhu lilie pojmenovaném Lilium yapingense. Dva z pisatelů jmenovaného příspěvku jsou i autoři vědeckého popisu nového druhu.

 

Taxonomický popis říká, že nová lilie má cibule o průměru asi 2 cm, s oranžově červenými šupinami vejčitě kopinatého tvaru. Lodyha je zelená, někdy s fialově červenými skvrnami, 20 až 40 cm vysoká. Listy jsou střídavé, čárkovité, o délce 25 až 70 mm a šířce 3 až 4 mm, podélně žilkované, na okraji s řídkými papilami. Nicí květy jsou zpravidla samostatné, někdy ve dvojici. Tepály bledě fialové, u báze s temně fialovými proužky, obkopinaté o délce 45 až 50 mm a šířce 7 až 9 mm, vně stočené. Nektárie buď s papilami nebo řasnaté. Tyčinky asi 20 mm dlouhé, hladké, s ostrým vrcholem. Ovarium je zelené, cylindrické o průměru cca 3 mm a délce 15 až 20 mm. Čnělka téměř stejná jako semeník. Tobolka hnědá, válcovitá nebo elipsovitá o velikosti 20 až 25 x 15 až 20 mm. Kvete v červenci. 

 

 Lilium yapingense se podobá Lilium nanum svým miniaturním vzhledem, pevnými a nicími květy jakož i bledě fialovými nebo nafialově červenými tepály. Prvně jmenovaná se liší netečkovanými tepály majícími fialové pruhy s papilami nebo řasami u nektárií. Cibule bývají oranžovo-červené místo bílé.

 

Lilium yapingense je endemitem v kraji Fugong na severozápadu Yunnanu v Číně. Je zde známá pouze jedna, avšak dost veliká lokalita. V ní asi 200 až 300 jedinců tvoří dvě až tři populace. Jméno yapingense je odvozeno ze jména místa, ve kterém se lokalita s rostlinami nachází – Yapingský průsmyk.

 

Zpráva o nové lilii je provázena perokresbou a ne zcela zřetelnou fotografii. Zájemce odkazujeme například na adresu http://www.pitcairnalpines.co.uk/lilium-yapingense-1214-p.asp.html, kde si mohou L. yapingense prohlédnout.

 

V článku je rovněž otevřena otázka správnosti vydělení rodu Nomocharis z rodu Lilium a tím i otázka, zda zmiňované lilie, tj. Lilium yapingense a Lilium nanum nejsou vlastně Nomocharis yapingensa a  Nomocharis nana.

   
   
 

[1] Yun-Dong Gao, Song-Dong-Zhou, Xing-Jin He: Lilium yapingense (Liliaceae),

     a New Species from Yunnan, China, and its Systematic Significance Relative
     to Nomocharis.
Ann. Bot. Fennici 50: 187-194, Helsinky 28, May 2013

   
   
   
   
   
 

   <<Zpět na hlavní stranu<<