Mark Catesby - Lilium catesbaei

 

Otakar Wirth

 

Botanický druh Lilium catesbaei je pojmenován na počest Marka Catesbyho, anglického přírodovědce a autora díla Natural History of Carolina, Florida and the Bahama Islands.

 

Mark Catesby byl anglický přírodovědec. Narodil se 24. března 1683 v Castle Hedingham, hrabství Essex. Jeho otec, John Catesby, byl místní politik a farmář. Matka byla Elizabeth Jekyllová. Rodina vlastnila farmu a dům v Holgate u Sudbury, hrabství Suffolk, a také nemovitosti v Londýně.

Po smrti otce, jež ho hluboce zasáhla, doprovodil v roce 1712 svoji sestru Elizabeth, manželku Wiliama Cockeho, státního tajemníka pro britskou kolonii Virginie, do Williamsburgu ve Virginii. Ve Virginii zůstal Catesby až do roku 1719, kdy se vrátil zpět do Anglie.

Již v raném mládí vzbudil přírodovědec John Ray v Catesbym zájem o přírodní vědy. Ten proto využil svůj pobyt ve Virginii k poznávání přírody. A nejenom zde. V roce 1714 procestoval například i Západní Indii, což je historické pojmenování pro antilské ostrovy a bahamské souostroví.

Během cest shromážďoval Catesby semena a botanické exempláře z Virginie a Jamajky. Vylisované exempláře rostlin zasílal Dr. Samuelovi Dalemu z Braintree v Essexu. Semena věnoval Thomas Fairchildovi (1667 – 1729), zahradníkovi v historické východolondýnské čtvrti Hoxton, Samuelovi Dalemu (1659 - 1739) a Henrymu Comptonovi (1632 – 1713), londýnskému biskupovi.

Rostliny vypěstované z Catesbyho semen z Virginie upoutaly anglické zahradníky a přírodovědce natolik, že v roce 1722 byl, na doporučení přírodovědce a diplomata William Sherarda (1659 – 1728) a s podporou dalších členů The Royal Society, pověřen vést expedici do Karoliny. Mezi Catesbyho příznivce patřil i královský lékař Sir Hans Sloane (1660-1753) a Charlese du Bois (1656-1740), pokladník The East India Company. Na oplátku za jejich finanční podporu jim Catesby posílal rostlinné exempláře pro jejich herbáře.

Od května 1722 působil Catesby v Charlestonu, Jižní Karolína, a odtud podnikal cesty do jiných částí kolonie, sbíral rostliny i živočichy. Získané exempláře posílal Hansu Sloaneovi, Williamu Sherardovi, Peteru Collinsovi (1694 – 1768) a dalším. Tímto způsobem se zasloužil Catesby o introdukci mnohých rostlin do sortimentu rostlin pěstovaných v Evropě. Jednalo se například o Catalpa bignonioides (1) a po něm pojmenované Catesbaea spinosa (2).

Ze zmíněné expedice se Catesby vrátil do Anglie v roce 1726. Příštích dvacet let strávil přípravou a vydáváním své Natural History of Carolina, Florida and the Bahama Islands. Publikace byla financována ze subskripcí a také z bezúročné půjčky od jednoho z kolegů v The Royal Society, quakera Peter Collinsona. První část díla dokončil Catesby v květnu 1729. Celý první díl, skládající se z pěti částí, dokončil v listopadu 1732. Druhý díl, obsahující dalších pět částí, dokončil v prosinci 1743. V roce 1747 vydal dodatek díla s využitím podkladů, které mu zaslali přátelé z Ameriky, zejména John Bartram (1699 – 1777). Publikace je provázena množstvím mědirytin zhotovených samotným Catesbym. Za pozornost stojí fakt, že v technice mědirytu byl Catesby samoukem. Prvních osm desek nemělo žádné pozadí, ale na všech dalších byly zobrazeny již rostliny spolu se zvířaty. Ne všechna vyobrazení v The Natural History vznikla podle Catesbyho předloh. Například nádherné vyobrazení Magnolia grandiflora je od Georga Ehreta (1708 – 1770) . Catesbyho původní předlohy jsou dnes uloženy v The Royal Library na zámku Windsor.

5. března 1747 přednesl Catesby v The Royal Society v Londýně přednášku s názvem "Tahy ptáků" („Of birds of passage“). V souvislosti s tím je uznáván jako jeden z prvních vědců popisujících migraci ptáků.

Mark Catesby byl zvolen členem Královské společnosti v únoru 1733 a v prosinci 1743 se stal členem The Society of Gentlemen of Spalding.

Mark Catesby se oženil s Elizabeth Rowland dne 8. října 1747 v kapli svatého Jiří, Hyde Park Corner. Žili spolu však již 17 let před tím a od dubna 1731 do června 1740 měli nejméně šest dětí. Zemřel těsně před Vánocemi 1749 v sobotu 23. prosince ve svém domě u kostela St. Luke Old Street v Londýně. Byl pohřben na hřbitově u kostela. Místo jeho hrobu je však neznámé.

 

Lit.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Catesby

https://herbaria.plants.ox.ac.uk/bol/catesby

 

Poznámky:

 (1)

Catalpa bignonioides
katalpa trubačovitá

Katalpy jsou alejové stromy mající majestátní vzrůst, nápadné listy a především jsou velmi atraktivní v době květu a nakonec i za plodu. Do kultury byly katalpy zavedeny teprve po roce 1726. U nás byla poprvé vysazena před rokem 1880 do parku zámku Sychrov. Katalpa je strom rychle rostoucí, lze ho použít pro výsadby do zpevněných ploch, neroste na půdách zamokřených. Vhodné je stanoviště osluněné a chráněné proti větru.

http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=217

 

 

(2)

Catesbaea spinosa

Nemá české jméno
Je to keř vysoký až 3 m, někdy malý strom až 5 m vysoký. Má zajímavé velké žlutavé květy.

http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=22468

https://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Lily%20Thorn.html