Galerie našich liliářů - Václav Poslední
 
 

V posledních letech je možné se s Václavem Posledním potkat na každé akci pořádané Martagonem. Ať jsou to výlety, exkurze, návštěvy u pěstitelů či schůze. Na výstavách není jen pouhým divákem, ale i úspěšným vystavovatelem. Je kmenovým členem našeho spolku, ale především aktivním liliářem.

 

Jak jste se dozvěděl o SZO Martagon?

První informaci o Martagonu jsem získal v roce 1978 při návštěvě výstavy lilií v Roudnici nad Labem a následně pak při návštěvě zahrady pana Josefa Fraimana v Oseku.

 

Mohl byste nám přiblížit něco ze svého života?

Narodil jsem se 27. února 1951 v městečku Hrob, které leží na úpatí Krušných hor. Pocházím ze železničářské rodiny, maminka pracovala na hradle a tatínek byl strojvedoucím ČSD. Již od mládí  jsem měl o železnici, hlavně o lokomotivy, také zájem. Ten se stal postupně koníčkem a následně i celoživotním zaměstnáním. Pracoval jsem jako strojvedoucí osobní dopravy Českých drah a zůstal jsem jím až do důchodu, do kterého jsem ze zdravotních důvodů odešel o 3 roky dříve. Jsem ženatý, mám dceru, vnuka a manželku. Mám v nich velkou podporu a pochopení ve svých zálibách.

 

Kdy jste se prvně setkal s liliemi?

Lilie jsem objevil již v mládí – maminka byla velkou milovnicí a pěstitelkou květin. Mezi nimi byly i lilie. Pěstovala Lilium speciosum var. rubrum, L. regale, L. candidum, L. tigrinum, L. bulbiferum a několik asijských a čínských hybridů.

 

Které lilie máte nejraději a které se Vám nejlépe daří pěstovat?

Osobně mám rád všechny lilie, každá je jinak krásná a zajímavá, ale mám velkou slabost pro Lilium speciosum var. rubrum. Nejlépe se mi daří pěstovat asijské hybridy, pak LA- a OT-hybridy. Naopak se mi nedaří s L. martagon a s martagon hybridy.

 

Pěstujete i botanické lilie?

Ano, pěstuji. Ale pouze několik. Mám L. tsingtauense, Lilium speciosum var. rubrum, L. henryi, L. regale var. album a L. pardalinum.

 

Jaké máte podmínky pro pěstění lilií?

Podmínky nemám ideální. Lokalita ležící na úpatí Krušných hor je o dost chladnější a drsnější než ve vnitrozemí. Na zahrádce mám těžkou jílovitou půdu a v hloubce 15 cm je již jen čistý jíl. Místo, kde pěstuji lilie, musím odvodňovat, drenážovat a upravovat říčním pískem, rašelinou a zahradním substrátem. Největší problém jsou hryzci. Za 25 let jsem proti nim vyzkoušel vše možné i nemožné, ale vždy jen s dočasným úspěchem. Několikrát jsem přišel o většinu lilií a začínal s jejich pěstováním od začátku. Již deset roků vysazuji lilie do košů z hustého králíkářského pletiva. Z košů o šířce 50 cm, výšce 25 cm a délce 100 – 150 cm vytvářím potřebné záhony.

 

Věnujete se také šlechtění? S jakými výsledky?

Snažím se o šlechtění asijských hybridů, hlavně z podskupiny 1c. Také křížím trubkové lilie, zejména aureliány a hybridy z L. henryi. Každoročně mám 20 až 30 křížení, často též dělám zpětná křížení. Po pohromách s počasím a hryzci jsem musel v roce 2010 začínat prakticky znovu.

 

Pěstujete rovněž i jiné rostliny?

Z květin pěstuji růže, pivoňky, mečíky a mnoho dalších. Také pěstuji hodně zeleniny. Na zahradě, jejíž rozloha je asi 600m2, mám i ovocné stromy. Řadu z nich vysadil a rouboval už můj tatínek.

 

Vaše onemocnění srdce Vás nepochybně omezuje ve fyzické práci na zahradě. Dovedu si Vás však představit jako organizátora různých akcí. Neuvažoval jste například o spolupráci s výborem, nebo ještě přesněji (tady si přihřeji svoji polívčičku) o spolupráci při tvorbě internetových stránek Martagonu?

Rád podle svých sil a schopností pomohu. Bohužel moje zdraví mi neumožňuje se zavazovat k trvalým pracím.

 

Jaké máte ještě jiné koníčky? Jako strojvůdce tělem i duší byste měl mít doma mašinky.

Zajímá mě motorismus. Jezdím se dívat na závody, v televizi s napětím sleduji závody formule F1. No a samozřejmě máme doma mašinky. Já sám se věnuji modelům řady HO, moje manželka má řadu TT. Dnešní železniční modely jsou mnohem dokonalejší než před 20 lety, avšak též mnohonásobně dražší. Není výjimkou lokomotiva za 10 až 15 tisíc korun.  

  

Dnes by se těžko našel někdo, kdo by zpochybňoval aktivitu SZO Martagon. To je velmi potěšitelné. Přesto – co postrádáte v jeho dosavadní činnosti?

Jsem spokojený. Rád jezdím na členské schůze a nejrůznější klubové akce. Mám ale jeden námět pro webové stránky Martagonu: sestavit galerii šlechtitelských úspěchů našich pěstitelů tak, jako tomu například nedávno bylo s výpěstky Stanislava Šupity. Ten nám představil jak svá nejrůznější křížení, tak také variabilitu potomstva z každého takového křížení.

 

To je výborný nápad. A jistě nám pomůžete s jeho realizací!! Asi bychom nalezli spoustu dalších témat pro rozhovor. Jak však praví přísloví: „V nejlepším přestaň“. Takže Vám mnohokrát děkuji za odpovědi a přeji hodně zdraví a hojnost krásných lilií.

 S Václavem Posledním rozmlouval v roce 2014 Václav Vinčálek

 

 
 

 

   <<Zpět<<

 

   <<Zpět na hlavní stranu<<