Poznámky k aureliánům a názvosloví

 

 RNDr. Karel Vereš

 

V následujících řádcích reaguji na příspěvky ing. Václava Vinčálka a RNDr. Vladimíra Chaloupeckého, uvedené na webových stránkách SZO Martagon pod názvy „Ještě k aureliánům“ a „Otázky k pojmenování hybridů Skupiny VI.“  Vkládám i poznámky V.Vinčálka z následné mailové diskuse.  

V zásadě se uváděné názory shodují s mými, rozdíly mohou být jen v detailech. Je tomu tak i
v zahraniční literatuře, dokonce i moje citace z ILR/1995 je trochu odlišná od citace ing. Vinčálka z ILR, 1st Supplement (2008), 2nd Supplement (2010). Z ILR/1995 cituji:„ Division VI. Hybrid Trumpet Lilies and Aurelian Hybrids derived from Asiatic species including L. henryi, but excluding those derived from L. auratum, L. speciosum, L. japonicum and L. rubellum.“ 

 Německý název Chinesische Trompeten,  čínské trubky, m.j. použil např.ve své knize již
C. Feldmaier (1967), nověji pak E. McRae ( Lilies, 1998, str. 260), který za Čínské trubkové označuje označuje všechny hybridy pocházející z čínských  trubkových  druhů a L. henryi, kromě
L. auraliense. Originální text McRae zní: „This name ( Aurelian H.) is now universelly used for all hybrids between Chinese trumpet species and hybrids and L. henryi including those derived from hybrids other than L. aureliense“.

K tomu uvádí  ing. Vinčálek názor, že ve slovech "... all hybrids between Chinese trumpet species..." jsou míněny "čínské trubkové druhy" ve smyslu trubkové hybridy z Číny. Nikoliv tedy
o vydělenou skupinu jménem Čínské trubkové hybridy. Navíc upozorňuje na další chybu
v McRaeově citaci, která je važnější. McRae  píše o L.aureliense. Takto je možná uvádět pouze botanické druhy. Žádný takový druh lilie však neexistuje (ověřeno v GRIN Species Records of Lilium). Správně by měl McRae psát L. x aureliense.

V té souvislosti souhlasím s názorem, že i renomovaní botanici, resp. autoři knih o botanice, zacházejí s některými údaji značně volně. V.Vinčálek uvádí, že k citovanému Feldmaierovi
a McRaeovi by bylo možné připsat i další, například takovou autoritu jako je Patrick M. Synge. Ten v knize Lilies – A Revision of Elwes´ Monograph of the Genus Lilium and its Supplements cituje při popisu Lilium ciliatum zcela jiný text než uvádí sám P.H.Davis v původním autorském popisu uvedeného druhu.  

Ale zpět k aureliánům. Dosud řečené je v souladu s názorem, že aureliány jsou vlastně podskupinou VI. skupiny. Pokud v některých mých článcích se objevuje Čínský hybrid, nebo možná i Čínská trubkovitá lilie, pak vždy ve smyslu nadřazeném, nebo hromadném pro všechny hybridy skupiny VI. 

 Konečně trubka, nebo trubkovitá?  Proti gustu žádný dišputát. Jenom cit mi říká, že "trubka" - trubkový je mající tvar trubky, kdežto "trubkovitý" -připomínající trubku. Tím se ovšem dilema neřeší a nebudu si hrát na arbitra. Problém nám nadělila čeština, v angličtině, či němčině jsou jen "trumpet", resp. "Trompete".

Po podrobném přečtení příspěvku Dr. Chaloupeckého bych přidal ještě krátkou poznámku
k latinským názvům:

Rozhodně se přimlouvám za latinskou výslovnost botanických názvů, včetně původních příjmení, jak ostatně nás vlastně navádí latinizovaná forma základních názvů (Lilium, candidum, longiflorum atd.)  i latinský genitiv  např. davidii.  Pokud jde o příjmení, pak by nepoužitím latinské výslovnosti vznikalo dilema třeba i u tohoto jména : Byl David Angličan? pak dejvid, ale mohl být také Francouz -  pak se výslovnost nemění. Podobně u L. henryi by se vyslovovalo henryii nebo ánryi? Příkladů by se našlo více.

Ke jménům lilií ještě poznámku: nepochopím, proč je L. kesselringianum a ne kesselringii (Kesselring byl ruský generál) a naopak L. kosa a ne kosii (jmenoval se Kos).

   
   
   
     <<Zpět na hlavní stranu<<