Příspěvek k pojmenování lilií

       RNDr. Vladimír Chaloupecký
 

 

 

   Před časem byl na webových stránkách Martagon uveřejněn příspěvek
doc. K. Vereše s názvem
"Poznámky k aureliánům a názvosloví". V závěru příspěvku klade autor otázky týkající se jmen některých botanických druhů lilií. K tomuto tématu uvádím pár údajů:

 

   Problematika koncovek: 

-ianum  je pojmenování na počest, k uctění památky apod. (Výše zmíněnou koncovku L. kesselringianum použil Mishchenko  - šč -  1914 k poctění  W.Kesselringa, do 1. svět. války spolumajitele zahradnické firmy Regel & Kesselring v Petrohradě, později botanika, cestovatele a sběratele, inspektora Botanické zahrady v Darmstadtu. O jeho vojenské kariéře jsem nic nenašel, ovšem Miščenko byl voják, generál, až ho 1917 demobilizovali sověti a doma, v jeho zapadlé rodné vesničce, po VŘSR zavraždili).

-ii   se používá u pojmenování po objeviteli, sběrateli, který rostlinu našel, ne nutně popsal.  Proto u L. davidii použil Elwes jméno objevitele (Jean Pierre Armand David, cestovatel a sběratel hlavně v Číně, Mongolsku a Tibetu). V životě jsem však nenašel nikoho, kdo by mi vysvětlil, proč se mají psát dvě i, což zavedli Američané - ovšem většinou bez znalosti latiny.

 

   Jména Lilium davidii  a Lilium kosa

   Lilium davidii: nalezena 1869 (leg. Jean Pierre Armand David), popsána neplatně 1877( Henry John Elwes, botanik a cestovatel, autor -  s pomocí J.G.Bakera /neplést se synem E.G.B.= Baker fil./  dnes zlatem vyvažované, nádherně ilustrované knihy The Monograph of the Genus Lilium - 1880. Později proslul jako znalec dřevin), platně ji popsal později Duchartre (Pierre, Etienne Simon) a proto správné jméno je Lilium davidii Duchartre ex Elwes 1877.

   L.kosa je chucpe! Jeden z největších podvodů v liliích. Protože v binomické literatuře je druhé jméno ve 2. pádu, hlupáci  jej použili i zde. Ovšem v ruštině!!! Kavó lílija? Kosa. Navíc Němci, aby nečetli Koza, přidali ještě jedno s. Kdyby (!) opravdu existovalo bylo by L. kosii.

 
   <<Zpět<<

   <<Zpět na hlavní stranu<<