Revize fotogalerie
     
     Václav Vinčálek
 
     Když jsme při zakládání internetových stránek SZO Martagon koncipovali fotogalerii, netušili jsme, jak se tato rubrika během let rozšíří a jak široce bude využívána. Praktické zkušenosti z dosavadního provozu fotogalerie nám umožňují, ba dokonce nás nutí, abychom přistoupili k určitým změnám v ní.
 
 

   Čeho by se měly změny týkat a co by se jimi mělo zlepšit?

 

   Především  připomeňme, že naším prvotním záměrem bylo poskytnout ve fotogalerii pěstitelům a šlechtitelům lilií prostor pro prezentaci svých úspěchů a podělit se o ně s ostatními milovníky lilií. Dále jsme chtěli, aby fotogalerie poskytovala uživatelům možnost poučení, aby pěstitelé mohli použít zveřejněné snímky pro srovnávání svých výpěstků, zejména z hlediska správného třídění a pojmenování lilií. Jmenované cíle se týkaly té částí fotogalerie, která je věnována snímkům vlastních lilií.

   Dalším našim záměrem bylo ve fotogalerii přinášet snímky ze spolkového života. A to jak záběry ze společných akcí, tak snímky pořízené našimi členy při jejich návštěvách v přírodě, arboretech, botanických zahradách a podobně.

 

   Pro plnění těchto záměrů byla fotogalerie od počátku rozdělena na část věnovanou kolekcím pěstitelů a na část tzv. spolkovou. Je pochopitelné, že obě části se navzájem prolínají, neboť v souborech z různých výstav, z návštěv botanických zahrad a podobně je řada snímků lilií. A naopak v autorských souborech jsou i snímky ze zahrad či fotografie samotných pěstitelů atd.

Užitečnost fotogalerie nespočívá pouze v množství shromážděných snímků, ale i v přístupu k nim. Před několika lety jsme původní přístup, který umožňoval samostatné hledání v souborech autorských a spolkových, rozšířili o přístup podle tříd zahradnického třídění a podle jmen lilií.

 

   V čem se jednotlivé možnosti liší. Původní dělení umožnilo, že jste si mohli vybrat například všechny snímky ze zahrady Jiřího Hlouška, které byly pořízeny v roce 2004, nebo snímky z návštěvy Dendrologické zahrady v roce 2006, či snímky z výstavy v Rakovníku v roce 2005. 

   Rozšířené hledání umožňuje si vyhledat snímky podle zahradnického třídění, tedy například snímky všech asijských hybridů, které jsou ve fotogalerii zařazeny, snímky všech orientálních hybridů, AL hybridů, botanických lilií a podobně.

   Je možné hledat i podle abecedy. Můžete hledat nejenom podle prvního písmene jména lilie, ale dokonce i podle kteréhokoliv slova vyskytujícího se kdekoliv ve jménu lilie.

   Každý snímek je, nebo může být doplněn celou řadou charakteristických údajů. Zaměříme-li se na snímky s liliemi jde především o jméno lilie, její zatřídění, dále o jméno autora snímku, datum a místo pořízení fotografie. Pokud je takový údaj k dispozici, tak se uvádí jméno šlechtitele, datum registrace lilie
v Mezinárodním registru lilií (I.L.R.) a další podrobnosti. Pokud došlo k registraci lilie do doby zveřejnění elektronické verze Dodatku č. 24, pak je možný automatický přístup k příslušné citaci odrůdy v I.L.R.

   V pozdější době byla do fotogalerie doplněna možnost připojit ke každému snímku komentář, např. jména fotografovaných účastníků exkurze, pochybnosti o správnosti jména lilie zobrazené na snímku a pod.

 

   Při zahájené revizi fotogalerie máme na zřeteli zejména tato hlediska:

- správnost jmen fotografovaných lilií a jejich zatřídění,

- duplicity snímků,

- kvalita snímků.

 

   Splnit první požadavek není vůbec jednoduché. Už proto, že k chybnému přiřazení jména ke snímku může dojít z řady příčin. Převážná část mylných pojmenování je způsobena tím, že pěstitelé či vystavovatelé si myslí, že ta která odrůda se takto jmenuje proto, že si ji pod tímto jménem pořídili. Nechceme se zde zabývat způsoby, kterými k takovým neúmyslným nebo úmyslným záměnám dochází. Jde nám o to takové záměny jmen odstranit nebo dokonce napravit. Chceme, aby k tomu účelu posloužila ta část fotogalerie, kde jsou dostupné snímky abecedně setříděné podle jména druhů nebo odrůd. Z této části bychom postupně chtěli vyloučit nesprávně popsané snímky, vyřadit z ní duplicitní a méně kvalitní snímky.

 

   Duplicitu snímků chápeme ve dvou úrovních - jednak duplicitu v rámci jedné autorské či spolkové kolekci, jednak duplicitu v rámci celé fotogalerie. První z nich vzniká z přirozené touhy každého pěstitele vyfotografovat ten svůj zázrak ze všech stran, neboť je krásný jak zleva, tak zprava, shora i zdola. Nebo například tím, že na výstavě v Čakovicích několik návštěvníků vyfotografuje shodně ty nejkrásnější exponáty.

   Druhý typ duplicity je charakteristický pro oblíbené a atraktivní odrůdy, na které se zaměří velká část fotografů. Ve fotogalerii jako celku se pak snímky těchto odrůd "přemnoží".

   Redukci duplicit prvního typu se chceme věnovat ve všech částech fotogalerie. K redukci duplicit druhého typu přistoupíme jen v části fotogalerie, kde jsou dostupné snímky abecedně setříděné podle jména druhů nebo odrůd.

 

   Kvalita fotografií je kapitolou sama pro sebe. Samozřejmě, že máme rádi fotografie po všech stránkách dokonalé. Chceme však připomenout, že naše stránky nejsou stránkami profesionálních fotografů vybavených technikou, znalostmi a zkušenostmi, nýbrž stránkami milovníků lilií. K vyřazení snímků z autorských a spolkových rubrik proto přikročíme pouze v případě výrazně snížené technické kvality. Ve zvýšené míře však budeme ke kvalitě snímků přihlížet u snímků abecedně setříděných podle jména druhů nebo odrůd. 

 
 

  Ve fotogalerii se dnes nachází zhruba 7 tisíc snímků, každý z nich v miniaturním a plném provedení. Zrevidovat všechny snímky podle shora uvedených kriterií není nijak snadnou prací, kterou dokončíme během pár týdnů. Věříme však, že revize zvýší přehlednost fotogalerie a správnost údajů v ní obsažených. A vy v ní budete stále nacházet potěšení i poučení.

 

23.1.2010

 
   
   
     <<Zpět na hlavní stranu<<