Upravené zahradnické třídění lilií

   Václav Vinčálek

 

Před řadou let napsal doc. Karel Vereš příspěvek o zahradnickém třídění lilií. Tento příspěvek můžete najít na našich stránkách v rubrice Botanické lilie – Klasifikace lilií pod názvem „Zahradnické třídění“.

 

 Zmíněné třídění navrhl známý americký šlechtitel Jan de Graaff a bylo zveřejněno v prosinci 1962 v časopisu Popular Gardening. V roce 1964 ještě autor klasifikaci upřesnil a v roce 1969 byla na zasedání Komise pro lilie při britské Královské zahradnické společnosti (Lily Committee of the Royal Horticultural Society) přijata jako mezinárodní standard /1/. V období bouřlivých šlechtitelských aktivit, kdy vznikala spousta nových, i meziskupinových (mezisekčních) hybridů, docházelo ke snahám Graffovo třídění modernizovat. Svědčí o tom i kapitola Klasifikace hybridních lilií v knize Edwarda Austina McRae Lilie, která vyšla v roce 2001 též v českém překladu /2/. Tyto snahy spíše vnesly chaos do původního pořádku a neujaly se.

 

 Jak se však můžete přesvědčit v platném vydání Mezinárodního registru a seznamu lilií (The International Lily Register and Checklist), došlo v zahradnickém třídění přeci jen k některým změnám, na které chceme v následujících řádcích upozornit. Údajně tyto změny zpracovala a odsouhlasila v roce 2004 Mezinárodní liliářská konference (International Lily Conference), která se sešla ve Wisley v Anglii. Bohužel jsme dosud nenašli žádný oficiálně zveřejněný záznam z této konference, ani jména autorů změn, nicméně RHS se při vydávání Registru novými pravidly řídí, a tak i čeští a moravští liliáři by je měli akceptovat.

 

 

Skupiny

Skupina I.           Asijské hybridy
L. amabile, L. bulbiferum, L. callosum, L. cernuum, L. concolor,
L. dauricum
1), L. davidii, L. ×
 hollandicum, L. lancifolium (syn. L. tigrinum),
L. lankongense, L. leichtlinii, L. × maculatum
2), L. pumilum, L. ×
 scottiae,
L. wardii, L. wilsonii
3)

Skupina II.          Martagon hybridy
L. × dalhansonii, L. hansonii, L. martagon, L. medeoloides, L. tsingtauense.

Skupina III.
        Euro-kavkazské hybridy

L. candidum, L. chalcedonicum, L. kesselringianum, L. monadelphum,
L. pomponium, L. pyrenaicum, L. × testaceum
.

Skupina IV.
         Americké hybridy

L. bolanderi, L. × burbankii, L. canadense, L. columbianum, L. grayi,
L. humboldtii, L. kelleyanum, L. kellogii, L. maritimum, L. michauxii, L.michiganense, L. occidentale, L. × pardaboldtii, L. pardalinum L. parryi,
L. parvum, L. philadelphicum, L. pitkinense
4), L. superbum, L. vollmeri 5)
,
L. washingtonianum, L. wigginsii
6).

Skupina V.
          Longiflorum hybridy

L. formosanum, L. longiflorum, L. philippinense, L. wallichianum.

Skupina VI.         Trubkovité hybridy a Aureliany
L. × aurelianense, L. brownii, L. × centigale, L. henryi, L. × imperiale,
L. × kewense, L. leucanthum, L. regale, L. rosthornii, L. sargentiae,
L. sulphureum, L. × sulphurgale
(avšak bez hybridů L. henryi s botanickými druhy uvedenými ve Skupině VII.).

Aurelian hybridy jsou odvozené z křížení L. henryi a trubkovitých lilií.

Skupina VII.
       Orientální hybridy

L. auratum, L. japonicum, L. nobilissimum
7), L. × parkmanii, L. rubellum,
L. speciosum
(avšak bez hybridů těchto druhůL. henryi). 

Skupina VIII.
      Hybridy nezařazené do skupiny I. až VII.
Do této skupiny jsou zařazeny všechny hybridní lilie nezařazené v předchozích skupinách, zejména mezidruhové hybridy jako jsou hybridy longiflorum/asijské (LA), longiflorum/orientální (LO), orientální/asijské (OA), orientální/trubkovité (orienpety, OT). Dále sem patří hybridy L. henryi s L. auratum, L. japonicum,
L. nobilissimum
7), L. × parkmanii, L. rubellum
a L. speciosum, které byly převedeny ze Skupin VI. a VII.
 

Skupina IX.         Botanické lilie
Do této skupiny jsou zařazeny všechny botanické druhy lilií, jejich variety a formy jakož i z nich vyselektované kultivary. Výjimku tvoří selekce z druhů

L. formosanum, L. longiflorum, L. philippinense a L. wallichianum
, které jsou řazeny do Skupiny V. 

Podstatné v nové verzi třídění je

- změna názvu skupiny III. z Candidum hybridy na Euro-kavkazské hybridy,

- změna názvu skupiny VI. z Čínské hybridy na Trubkovité hybridy a
  Aureliány,

- přeřazení L.henryi ze skupiny VII. do skupiny VI.,

- přeřazení všech hybridů vzniklých křížením L.henryi s druhy zařazenými do

  Skupiny VI. a Skupiny VII., které byly původně vedené v těchto Skupinách,

  do Skupiny VIII. jako Orienpety.  

 

Dále Mezinárodní registr a seznam lilií uvádí, že původní začlenění
L. bakerianum a L. nepalense mezi botanické druhy ve Skupině Asijských hybridů je nesprávné. L. bakerianum nebylo údajně při šlechtění vůbec použito a situace s L. nepalense je nejasná. Proto bylo rozhodnuto, že hybridy vzniklé křížením s nimi budou zařazovány do Skupiny VIII.

 

V seznamech odrůd ve skupinách jsou v několika případech uváděna jména, která jsou v The Plant List /3/ považována za pouhá synonyma jmen uznaných odrůd.  Ve shora uvedeném přehledu skupin jsou takové případy označeny číselnými indexy. Zde uvádíme vysvětlivky k těmto indexům:

1)     L. dauricum je považováno za synonymum pro L. pensylvanicum

2)     L. × maculatum je považováno za synonymum pro L. maculatum

3)     L. wilsonii je považováno za synonymum pro L. pensylvanicum

4)     L. pitkinense je považováno za synonymum pro L. pardalinum subsp.
        pitkinense

5)     L. vollmeri je považováno za synonymum pro L. pardalinum var.

        vollmeri

6)     L. wigginsii je považováno za synonymum pro L. pardalinum subsp.
        wigginsii

7)     L. nobilissimum je považováno za synonymum pro L. japonicum

 

 

Podskupiny

Dále zahradnické třídění definuje i Podskupiny v rámci uvedených Skupin, jimiž je charakterizováno postavení a tvar květů. V této části ponechává upravené zahradnické třídění dřívější ustanovení a zde ho citujeme jen pro úplnost.

 

Postavení květů je označováno malými písmeny takto:

a            vzpřímený

b            vybočený

c            převislý

 

Pro přechodové postavení květů se používá označení

a-b         polovzpřímený

b-c         polopřevislý

 

Tvar květů se vyznačuje takto:

a            trubkovitý

b            miskovitý

c            plochý

d           turbanovitý

 

Pro přechodové tvary květů se používá označení 

a-b         polotrubkovitý

b-c         ploše miskovitý

c-d         poloturbanovitý

 

Toto pomocné značení se uvádí za číslem skupiny v závorce tak, že znak pro postavení květů je oddělen lomítkem od znaku pro tvar květů. Například název ‘Lightning Bug’ II(b/d) označuje martagon hybrid s vybočeným květem s turbanovitými tepály.

 

 

Lit.

/1/ Marina Vasilevna Baranova, : Lilii, Agropromizdat, Leningrad 1990

/2/ Edward Austin McRae: Lilie, české vydání Arista, 2001

/3/ The Plant List: http://www.theplantlist.org

 
   
   
     <<Zpět na hlavní stranu<<